Psychická obrana a ochrana

Skoro každý de setká někdy ve svém životě se situací, v níž je zapotřebí zabývat se duševní či dokonce magickou ochranou. Psychické síly mají různé podoby, nemusí jít přímo o okultní rituály. SKoro všichni se někdy setkáváme se působením nepřátel.

Magická obrana se zabývá odrážením psychických útoků, energetických útoků, kleteb a působení psychických upírů nebo i obyčejných kriminálních živlů a psychopatů. Zdroji nepříznivého působení mohou být nepřátelé, expartneři nebo dokonce vlastní rodiče a jiní příbuzní.

Magická ochrana má zajistit svému nositeli předcházení neštěstím, katastrofám, nemoci nebo chudobě. Její součástí jsou amulety, různé očistné procedury, které provádíme na sobě nebo na obydlí. Existuje množství magických produktů, které jsou k tomuto účelu využívány.

Na této stránce najdete všechny články, které jsme vydaly na téma psychické obrany a ochrany a pozvánku na tematický seminář, který třikrát ročně pořádáme. Inspirujte se a vezměte do svých rukou moc nad svým životem.

Praktický seminář na téma

Odeklínání

Nová podoba legendárního semináře. Na Odeklínání se zabýváme odstraňováním různých uřknutími a kleteb, které se na nás nalepily v průběhu života nebo které si neseme z našeho rodu a od našich předků. Prostřednictvím obrazů, symbolů a síly slova vystopujeme kořeny zla, které nám zabraňují v plném prožívání, vypořádáváme se s dávnými křivdami, se zradou, opuštěním a jinými kostlivci, které schováváme ve skříni.

Seminář se pořádá tři krát ročně.

AKTUÁLNÍ TERMÍNY:

Seminář aktuálně není vypsán

Všechny články na téma

Magická obrana ∼ Ochrana ∼ Očista ∼ Kletby a prokletí

Jak se bránit psychickým upírům

Jak se bránit psychickým upírům

V čem spočívá moc energetického upíra nad námi a jak ji můžeme oslabit? Část účinné obrany spočívá v pochopení jeho působení a ve zvolení správné strategie. Druhou částí jsou vlastní magické rituály na obranu, kterých tradice znají velké množství. Závěrem si položíme otázku, zda a jak je vůbec psychickým upírům možné pomoci.

Jak poznat energetické upíry

Jak poznat energetické upíry

Psychičtí upíři se často projevují určitými sklony, posedlostmi a zvyky. Samy o sobě nemusejí znamenat, že se nacházíte v kontaktu s upírem, ale čím více pohromadě jich najdete, tím větší pozornost je třeba věnovat tomu, zda už se náhodou nechytáte do něčích osidel.

Psychičtí upíři a jak na ně

Psychičtí upíři a jak na ně

Představa energetického upíra pronásleduje lidstvo v jeho nočních můrách od úsvitu civilizace. Tyto zvláštní bytosti jsou nadány mocí vysávat z člověka životní sílu a pokud nejsou zastaveny, přivést ho tak až na samý pokraj smrti.

Rituál na ochranu před působením nepřátel

Rituál na ochranu před působením nepřátel

Jak se chránit před zlými slovy, uhranutím a dalšími nepřátelskými útoky, které můžeme očekávat? Jednou z možností jsou různé předměty ochranného typu (amulety). Mezi ně patří i čarodějnické lahve, které se dochovaly v mnoha archeologických nálezech. Zakopávají se v zemi a svému majiteli poskytují ochranu. Jak si vyrobit čarodějnickou lahev se dočtete v novém článku.

Jak si nepopudit duchy

Jak si nepopudit duchy

S různými druhy strašení, halucinací a kleteb se setkávají lidé i dnes, v našem kulturním prostředí a jsou jimi často dost nemile překvapeni. Jaké příčiny za těmito jevy nejčastěji vězí? O tom hovoří dnešní článek.

Jak se chránit proti noční můře

Jak se chránit proti noční můře

Noční můry nebo zlé, horrorové sny trápí někdy v průběhu života každého. Většinou přicházejí v období zvýšeného stresu a zátěže. Jejich výskyt také může naznačovat přítomnost prokletí. Naši předkové znali množství opatření, jak zabránit noční můře, aby na vás sedla. Ukažme si tedy oblíbené triky lidové magie proti nočním děsům.

O skutečném významu odpuštění

O skutečném významu odpuštění

V novém článku o tradicích magické obrany a pomsty hovořím také o energetických vláknech, která nás poutají k našim nepřátelům a co to ve skutečnosti znamená “odpustit”.

Základy magické ochrany

Základy magické ochrany

Mnoho lidí se zajímá o to, jak zvýšit svou psychickou ochranu proti působení nejrůznějších temných sil, nepřátel a působení nepříznivých okolností. Existují různé způsoby, jakými člověk může navýšit svoji duchovní ochranu.

Základy magické očisty

Základy magické očisty

 V různých životních situacích můžeme pocítit potřebu podniknout něco pro vlastní magickou očistu. Naštěstí, historie nám zanechala bohatý repertoár magických postupů. Podívejme se na některé jednoduché techniky očisty, které využívali naši předkové. Techniky...

Jak se mu vyhnout prokletí a předcházet útokům černé magie

Jak se mu vyhnout prokletí a předcházet útokům černé magie

 Odvracení kleteb a psychická obrana proti útokům jsou potřeba, ale nebylo by lepší takovým situacím zcela předcházet? Poslechněte si dvanáct rad zkušené čarodějnice o tom, jak se vyhnout prokletí a předcházet ve svém životě útokům černé magie.Čtenáři se nás...

Pravda a pověry o kletbách

Pravda a pověry o kletbách

Když se v našem životě nebo v okolí projeví moc kletby, často vnímáme pouze neurčitý zlověstný pocit. Nic nedává smysl, všechno se hatí. Přesto dlouhodobým pozorováním čarodějové a léčitelé došli k tomu, že i tyto neblahé síly se řídí určitými zákonitostmi. Jejich poznání může představovat obrovskou výhodu ve chvíli, kdy se s kletbou setkáme. Platí skutečně, že zbožného a čistého člověka se prokletí nemůže dotknout? Dnes se podíváme na zoubek temným otázkám…

Jak rozeznat prokletí a postavit se mu

Jak rozeznat prokletí a postavit se mu

 Když se neštěstí valí jedno za druhým a běžné prostředky selhávají, připadáme si doslova prokletí. Kletby a uřknutí, uhranutí a působení zlé moci byly běžně uznávanou součástí života našich předků. Věřili, že nemoc a nezdar mají často nadpřirozené příčiny. Jak...

Očista v soli rituální koupel

Očista v soli rituální koupel

 Sůl je od středověku využívána jako jeden z hlavních prostředků zažehnávání. Mocí dvou živlů, země a vody, se můžete očistit od ulpělých kleteb a emocionálních zbytků, a můžete je také využít k očistě prostor. Sůl do sebe nasakuje negativní a nežádoucí síly,...

Skutečný význam odpuštění

Skutečný význam odpuštění

Pro mnoho lidí má slovo odpuštění jaksi nepříjemný nádech. Možná cítí intuitivně, že by měli odpustit, ale zároveň se nedokáží přenést přes dávné křivdy. Dalším připadá pojem odpuštění prázdný, po všem, co prožili. Jak odpustit těm, kdo nám ukřivdili?

Psychická první pomoc

Psychická první pomoc

  Většina z nás se někdy v průběhu života dostane do stavu krize, kdy se psychický tlak stane nezvládnutelným a zdá se, že se každou chvíli zhroutíme. Je dobré mít připravený "nouzový plán", jak v takové chvíli ulevit svojí duši. Následující postup "první...

Příznaky energetického oslabení

Příznaky energetického oslabení

  Může jít o aktuální následek například prokletí od nepřítele nebo dlouhodobý stav, způsobený nevhodnými podmínkami pro život – nečisté místo k životu, společnost nečistých lidí, špatná práce aj. Někteří lidé vyrůstají v natolik oslabujícím prostředí, že si tyto...

Psychický útok: Jak jej rozpoznat

Psychický útok: Jak jej rozpoznat

Psychická sebeobrana patří mezi základní disciplíny magie. Věřím, že proto uvítáte další pojednání na toto téma. Dnes bych chtěla hovořit o tom, co je to psychický útok, na jakých principech vůbec funguje záškodná magie, jaké jsou příznaky takového útoku a proč je lidé tak často docela podcení.

Jak odpustit svým rodičům

Jak odpustit svým rodičům

duchovním životě jsme často nabádáni, abychom odpustili těm, kteří nám ublížili a nechovali v sobě zlost. Cítíme potřebu od minulosti se otřepat a nechat staré křivdy plavat, ale naše vlastní duše nás zrazuje a stále přivolává bolestné obrazy z dětství, do kterých se přidávají nové rány, když se s rodiči setkáváme. Jako bychom snad ani nebyly svéprávní a samostatní, dávno dospělí lidé s vlastními rodinami. Jak odpustit svým rodičům?

Démon alkoholu v rodinách

Démon alkoholu v rodinách

Na některé rodiče se docela dobře hodí pojmenování “jedovatí”. O málokterých to platí tak často, jako o těch, kteří podlehli démonu alkoholu. “V téhle rodině není nikdo alkoholik!” by docela dobře mohlo být mottem některých rodin. Popření, stud a vina, snaha zachraňovat svoje rodiče, věčné nesplněné sliby a nutnost stát se příliš rychle dospělým, to jsou hlavní škody, které si odnáší děti závislých rodičů.

Když rodiče ovládají svoje dospělé děti

Když rodiče ovládají svoje dospělé děti

Někteří rodiče se nechtějí vzdát práva vměšovat se do životů svých dospělých dětí a ovládat je. Dnes budeme hovořit o jednom z nejtypičtějších rysů jedovatých rodičů – o jejich sklonu ovládat naše životy, který se nemusí zastavit ani v hrobě.

Na cestě k vylečení traumat z dětství

Na cestě k vylečení traumat z dětství

Jako dítě máte potřeby, které když nejsou naplněny, stáváte se místo toho malým dospělým a svoje rodiče zachraňujete. Tento scénář se často opakuje u pozdějších partnerů.

Jedovatí rodiče a jejich zhoubné dědictví

Jedovatí rodiče a jejich zhoubné dědictví

Rodiče jsou zdrojem bezpečí a lásky a prvotním obrazem našeho světa. Bohužel ne všichni rodiče jsou milující. Někteří z nás se narodili do rodin, kde panovalo nezdravé prostředí, kde jsme se nemohli cítit v pohodě a bezpečně. Tento seriál na motivy vynikající knihy “Když nám rodiče ničí život” hovoří ke všem, kdo se chtějí oprostit od zhoubného dědictví, které jim předali jejich rodiče a jiní předkové.

Rituál rakve na ochranu a na pohřbení minulosti

Rituál rakve na ochranu a na pohřbení minulosti

Rituál, který budete dál číst, umožňuje očistit se a odpoutat od minulosti, zejména od konkrétního člověka, a je-li to na místě, spoutat jeho vliv nad naším životem. Ze všech rituálů, které učím, je nejzávažnější a nejvíc se hodí pro případy magické obrany a ochrany.

Jak se bránit psychickým upírům

V čem spočívá moc energetického upíra nad námi a jak ji můžeme oslabit? Část účinné obrany spočívá v pochopení jeho působení a ve zvolení správné strategie. Druhou částí jsou vlastní magické rituály na obranu, kterých tradice znají velké množství. Závěrem si položíme otázku, zda a jak je vůbec psychickým upírům možné pomoci.

Jak poznat energetické upíry

Psychičtí upíři se často projevují určitými sklony, posedlostmi a zvyky. Samy o sobě nemusejí znamenat, že se nacházíte v kontaktu s upírem, ale čím více pohromadě jich najdete, tím větší pozornost je třeba věnovat tomu, zda už se náhodou nechytáte do něčích osidel.

Psychičtí upíři a jak na ně

Představa energetického upíra pronásleduje lidstvo v jeho nočních můrách od úsvitu civilizace. Tyto zvláštní bytosti jsou nadány mocí vysávat z člověka životní sílu a pokud nejsou zastaveny, přivést ho tak až na samý pokraj smrti.

Rituál na ochranu před působením nepřátel

Jak se chránit před zlými slovy, uhranutím a dalšími nepřátelskými útoky, které můžeme očekávat? Jednou z možností jsou různé předměty ochranného typu (amulety). Mezi ně patří i čarodějnické lahve, které se dochovaly v mnoha archeologických nálezech. Zakopávají se v zemi a svému majiteli poskytují ochranu. Jak si vyrobit čarodějnickou lahev se dočtete v novém článku.

Jak si nepopudit duchy

S různými druhy strašení, halucinací a kleteb se setkávají lidé i dnes, v našem kulturním prostředí a jsou jimi často dost nemile překvapeni. Jaké příčiny za těmito jevy nejčastěji vězí? O tom hovoří dnešní článek.

Jak se chránit proti noční můře

Noční můry nebo zlé, horrorové sny trápí někdy v průběhu života každého. Většinou přicházejí v období zvýšeného stresu a zátěže. Jejich výskyt také může naznačovat přítomnost prokletí. Naši předkové znali množství opatření, jak zabránit noční můře, aby na vás sedla. Ukažme si tedy oblíbené triky lidové magie proti nočním děsům.

O skutečném významu odpuštění

V novém článku o tradicích magické obrany a pomsty hovořím také o energetických vláknech, která nás poutají k našim nepřátelům a co to ve skutečnosti znamená “odpustit”.

Základy magické ochrany

Mnoho lidí se zajímá o to, jak zvýšit svou psychickou ochranu proti působení nejrůznějších temných sil, nepřátel a působení nepříznivých okolností. Existují různé způsoby, jakými člověk může navýšit svoji duchovní ochranu.

Základy magické očisty

 V různých životních situacích můžeme pocítit potřebu podniknout něco pro vlastní magickou očistu. Naštěstí, historie nám zanechala bohatý repertoár magických postupů. Podívejme se na některé jednoduché techniky očisty, které využívali naši předkové. Techniky...

Jak se mu vyhnout prokletí a předcházet útokům černé magie

 Odvracení kleteb a psychická obrana proti útokům jsou potřeba, ale nebylo by lepší takovým situacím zcela předcházet? Poslechněte si dvanáct rad zkušené čarodějnice o tom, jak se vyhnout prokletí a předcházet ve svém životě útokům černé magie.Čtenáři se nás...

Pravda a pověry o kletbách

Když se v našem životě nebo v okolí projeví moc kletby, často vnímáme pouze neurčitý zlověstný pocit. Nic nedává smysl, všechno se hatí. Přesto dlouhodobým pozorováním čarodějové a léčitelé došli k tomu, že i tyto neblahé síly se řídí určitými zákonitostmi. Jejich poznání může představovat obrovskou výhodu ve chvíli, kdy se s kletbou setkáme. Platí skutečně, že zbožného a čistého člověka se prokletí nemůže dotknout? Dnes se podíváme na zoubek temným otázkám…

Jak rozeznat prokletí a postavit se mu

 Když se neštěstí valí jedno za druhým a běžné prostředky selhávají, připadáme si doslova prokletí. Kletby a uřknutí, uhranutí a působení zlé moci byly běžně uznávanou součástí života našich předků. Věřili, že nemoc a nezdar mají často nadpřirozené příčiny. Jak...

Očista v soli rituální koupel

 Sůl je od středověku využívána jako jeden z hlavních prostředků zažehnávání. Mocí dvou živlů, země a vody, se můžete očistit od ulpělých kleteb a emocionálních zbytků, a můžete je také využít k očistě prostor. Sůl do sebe nasakuje negativní a nežádoucí síly,...

Skutečný význam odpuštění

Pro mnoho lidí má slovo odpuštění jaksi nepříjemný nádech. Možná cítí intuitivně, že by měli odpustit, ale zároveň se nedokáží přenést přes dávné křivdy. Dalším připadá pojem odpuštění prázdný, po všem, co prožili. Jak odpustit těm, kdo nám ukřivdili?

Psychická první pomoc

  Většina z nás se někdy v průběhu života dostane do stavu krize, kdy se psychický tlak stane nezvládnutelným a zdá se, že se každou chvíli zhroutíme. Je dobré mít připravený "nouzový plán", jak v takové chvíli ulevit svojí duši. Následující postup "první...

Příznaky energetického oslabení

  Může jít o aktuální následek například prokletí od nepřítele nebo dlouhodobý stav, způsobený nevhodnými podmínkami pro život – nečisté místo k životu, společnost nečistých lidí, špatná práce aj. Někteří lidé vyrůstají v natolik oslabujícím prostředí, že si tyto...

Psychický útok: Jak jej rozpoznat

Psychická sebeobrana patří mezi základní disciplíny magie. Věřím, že proto uvítáte další pojednání na toto téma. Dnes bych chtěla hovořit o tom, co je to psychický útok, na jakých principech vůbec funguje záškodná magie, jaké jsou příznaky takového útoku a proč je lidé tak často docela podcení.

Jak odpustit svým rodičům

duchovním životě jsme často nabádáni, abychom odpustili těm, kteří nám ublížili a nechovali v sobě zlost. Cítíme potřebu od minulosti se otřepat a nechat staré křivdy plavat, ale naše vlastní duše nás zrazuje a stále přivolává bolestné obrazy z dětství, do kterých se přidávají nové rány, když se s rodiči setkáváme. Jako bychom snad ani nebyly svéprávní a samostatní, dávno dospělí lidé s vlastními rodinami. Jak odpustit svým rodičům?

Démon alkoholu v rodinách

Na některé rodiče se docela dobře hodí pojmenování “jedovatí”. O málokterých to platí tak často, jako o těch, kteří podlehli démonu alkoholu. “V téhle rodině není nikdo alkoholik!” by docela dobře mohlo být mottem některých rodin. Popření, stud a vina, snaha zachraňovat svoje rodiče, věčné nesplněné sliby a nutnost stát se příliš rychle dospělým, to jsou hlavní škody, které si odnáší děti závislých rodičů.

Když rodiče ovládají svoje dospělé děti

Někteří rodiče se nechtějí vzdát práva vměšovat se do životů svých dospělých dětí a ovládat je. Dnes budeme hovořit o jednom z nejtypičtějších rysů jedovatých rodičů – o jejich sklonu ovládat naše životy, který se nemusí zastavit ani v hrobě.