Pravda a pověry o kletbách

Dub 11, 2020 | 2 komentáře(ů)

Když se v našem životě nebo v okolí projeví moc kletby, často vnímáme pouze neurčitý zlověstný pocit. Nic nedává smysl, všechno se hatí. Přesto dlouhodobým pozorováním čarodějové a léčitelé došli k tomu, že i tyto neblahé síly se řídí určitými zákonitostmi. Jejich poznání může představovat obrovskou výhodu ve chvíli, kdy se s kletbou setkáme. Platí skutečně, že zbožného a čistého člověka se prokletí nemůže dotknout? Dnes se podíváme na zoubek temným otázkám…

“Za kletbami stojí většinou nepřátelské rituály”

Nepravda. Za většinou kleteb stojí zášť a závist blízkých lidí a nejbližších příbuzných, bývalých partnerů nebo i vlastních rodičů. Nejčastější a vůbec nejhorší formou kletby je uřknutí od vlastních rodičů a jiných opatrovníků. V jazyce dnešních terapií se hovoří o mentálních programech nebo přesvědčeních. Pokud ve věku, kdy jste příliš malí a závislí na to, abyste se tomu ubránili, posloucháte negativní poselství, budete v pozdější životě daleko zranitelnější vůči tomu, zaplést se s nevhodnými lidmi, stát se obětí podvodu nebo se sami sabotovat sebedestruktivním chováním. Těchto podvědomých programů si typicky nejsme vědomi, protože jsou součástí našeho uvažování o světě od nejranějších let. Přijali jsme je jako pravdu a neuvědomujeme si, že nám škodí. Úkolem čarodějnice tedy je mimo jiné zbavit prokletého člověka jeho negativních náhledů na život a zasít pozitivnější myšlení.

“Kletba časem sama odezní”

Nepravda. Bohužel to se děje spíše zřídka. Daleko častěji pozorujeme opačný proces, plíživý vliv rostoucí negativity pod povrchem života, často celé roky. Kletba má slon se zhoršovat do té míry, do které jí to povolíte. Pokud byla vyslána, například od zhrzeného milence, s takovým záměrem, aby vám přinesla úplnou zhoubu, přirozeně se snaží vás k takovému konci přivést! Současní lidé bohužel neprovádějí očistné rituály, modlitby a další zvyky, kterými naši předkové ze sebe pravidelně smývali nečisté vlivy. Jsme pak dezorientovaní a nevidíme kořenovou příčinu, která se může skrývat i po několika letech terapií, protože taková je její podstata – působit skrytě. Některé negativní energie, například ty z rozchodů a konfliktů, často odezní samy a vše, co potřebujeme, je zotavit se a otřepat, nicméně to platí jen u lidí zcela celistvých a zdravých. Pokud se již nacházíme ve stavu oslabení, každý další nepřátelský vliv přihazuje na mističky vah. Většina těch opravdu temných případů kleteb se tudíž střádá celá léta z několika zdrojů…

“Existují oprávněné kletby”

Pravda. Přestože stoupenci bílé magie to popírají, sesláním kletby nemusíte sami sobě přivodit duchovní zkázu. Všechny duchovní tradice hovoří o tom, že člověk s duchovní mocí má určitou autoritu, která se mimo jiné projevuje tím, že může trestat různá překročení rovnováhy. Existuje celá řada kouzel, například z hoodoo (lidová magie na jihu USA, pozn.), kde se sesilatel modlí k Bohu nebo jiné spravedlivé bytosti, jíž přednese svou žádost, v níž viní nepřítele z příkoří, a pakliže je v právu, žádá pomstu. Tyto rituály znají i západní okultní tradice. Existuje neblaze proslulý rituál anděla smrti Azraela, při němž mág žádá, ať je ze světa zprovozen buď on a nebo jeho nepřítel. Někteří mágové v právu nebyli a zahynuli, jiným bylo vyhověno, zejména pokud jich žádalo více o potrestání jiné osoby – říká se, že takto odešel ze světa jeden významný blízkovýchodní politik… Podle některých filosofií je jediným rozlišujícím prvkem vaše svědomí. Pokud jsme zcela přesvědčeni, že konáme spravedlnost, kletba se nám nevrátí, pokud máme jen stín pochybnosti, můžeme skončit jako jistý čaroděj, kterého po seslání kouzla obsypal ohavný ekzém…

“Kletbu dokáže smazat pouze rituál magie”

Nepravda. Fungují různé, v případě silné motivace skoro jakékoliv techniky – tradiční náboženské prostředky, lidová magie, autosugesce, vědecká psychologie, metody zcela neortodoxní, využívající kreativního sebevyjádření a tak dále. Klíčem k úspěchu je správné určení příčiny a vytrvalost a bdělost v záměru. U magických technik je též nezbytný trans (změněný stav vědomí, koncentrace, vytržení) a přísné dodržení rituální hygieny, neboť při sejímání kleteb vždy zacházíme s nebezpečnými silami. Rituály dokáží změnit vzorec vaší reality na jemnohmotné úrovni, typicky se však setkáváme i s potřebou, aby postižený správně pochopil svou situaci a co k ní vedlo, aby už ji neopakoval. K úspěchu tedy vede více, než jedna cesta, a nemusí to být pouze rituál.

NA OBRÁZKU: Černá svíce ve tvaru lebky je často proužívaná pro kletby.

“Prokletí lidí se přitahují navzájem”

Pravda. Kletba vytváří systémy, jako každá energie. Nositelé odlišných vyzařování se navzájem odpuzují a nesdružují se. Naši předkové tuto moudrost vyjadřovali rčením “Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá”. Kletba se tedy zřídka vyskytuje ojediněle, uprostřed jinak harmonického prostředí. Takovými spojitými nádobami, ve kterých se prokletí přelévají, může být firma, lidé žijící v jedné domácnosti (spolubydlící) nebo příbuzní či členové nějakého spolku. Jelikož síla skupiny  přesahuje sílu jednotlivce, jedinou možností často bývá odejít. Bohužel takovým zakletým společenstvím může být i společenství duchovních lidí, kam se uchylujeme pro léčení a útěchu. Proto je potřeba vždy dbát na to, s kým se stýkáme. Negativní energie se také projevují v prostorech, kde se nečistí lidé sdružují. Někdy je odstranitelná a zmizí s jejich odchodem, jindy je součet energií takového místa už tak velký, že jedinou možností je odejít z něj. Prostory, ve kterých žije nebo působí někdo silně negativní, nelze vymítat, což si lidé často neuvědomují – domnívají se, že příčina problému je v místě samotném. Většina míst ale sama o sobě žádnou zvláštní energii nemá, nebo ji lze snadno naklonit.

“Kletba má sklon se šířit po okolí”

Částečně pravda. Bohužel jsou mnohokrát zaznamenané jevy, kdy prokletý člověk s sebou strhne do záhuby i další lidi, kteří se mu snaží pomoci. Jejich jedinou vinou je, že se snaží pomoci. Kletba se takto snaží postiženého člověka připravit o veškerou pomoc a dostat jej na dno. Bohužel se také často setkáváme se situací, kdy jak tvrdí voodoo kněží, duchovní člověk sice útoku odolá, ale prokletí ve snaze zranit jej postihne nejbližší jemu drahá stvoření – děti, příbuzné nebo například domácí zvířata…

“Kletba postihuje jen ty, komu je určená”

Věštinou. Tuto skutečnost nejvíce pocítíme, pokud se staneme součástí nějakého prokletého celku – páru, projektu, rodiny – a pak se odpojíme a náš život se markantně zlepší. Tyto kletby jakoby obsahovaly nějakou podmínku – například, opusť toto město (tohoto muže..) a nic se ti nestane! V závislosti na tom, jak takové působení vzniklo, to někdy může být nejrozumnější řešení. Váš nepřítel dostane, co chtěl a vy se přesunete do prostředí s daleko lepší atmosférou, kde nebudete muset čelit takovým hrůzám. Protože, byť si to někdy nechceme přiznat, pokud se nás manželka nebo milenka drahého muže snaží zahubit pomocí černé magie, abych uvedla konkrétní příklad, vypovídá to především o kvalitě jeho osobnosti a poli kolem něj, a o tom, na jaké úrovni se pohybujeme, když se dostáváme do takových situací.
Nedávno jsem čelila s klientkou takové situaci, a i její ochranní duchové si přáli, aby o tohoto muže nebojovala a ponechala ho spíše vlivu kouzel, které na něj nechávala posílat jeho druhá milenka… muž byl podotýkám ženatý.

“Kletba se svému sejmutí brání”

Pravda. Jedním z nejvíce nepříjemných rysů prokletí je, že se brání svému sejmutí nebo i rozeznání! Člověk je často dezorientovaný, vzácností nejsou ani výpadky paměti a halucinace. Podléhá chorobné podezřívavosti nebo jakoby nevidí ani to, co je naprosto zjevné. Charakteristickým projevem tzv sil odporu jsou pak nejrůznější potíže, které brání v tom dokončit odeklínací rituál nebo vyhledat pomoc. Nevolnost, dopravní zácpy a další příznaky je snadné si vyložit jako “zlé znamení”, ale ve skutečnosti je to jen negativní energie, která se nechce pustit! Extrémnějším projevem prokletí je, že se člověku dělá špatně a začíná být agresivní v přítomnosti duchovních osob a předmětů nebo na posvátných místech, jako to známe z klasických horrorů.

“Prokletý člověk nemůže být úspěšný”

Nepravda. Ačkoliv si prokletého člověka představujeme jako typického bankrotáře, nemusí tomu tak vždycky být. Negativní vliv může ovládat pouze jednu část života, zatímco ty ostatní zůstávají relativně nedotčené. Prokletí se může například dotýkat zdraví nebo osobních vztahů, nebo opakovat určitou situaci stále dokola, ale ve zbytku života postiženého člověka může být vše v pořádku. Bohužel to vede často k tomu, že se s kletbou člověk žít “naučí” a žije v představě, že “takhle to přece chodí”, respektive “takhle to bylo (se mnou, v našem rodě…) vždy”. U těchto druhů prokletí bývá častý vzorec, který má své kořeny v minulých vtěleních.

“Kletby dokáží seslat jen cvičení čarodějové”

Nepravda. Prokletí od lidí s duchovní silou natožpak od profesionálů jsou velice nepříjemná, ale nejsou naštěstí pravidlem v našich zeměpisných šířkách. Mnoho kleteb vzniká silou pouhé nenávisti, závisti nebo žárlivosti. Někteří laici disponují spontání silou mysli, takže se čarodějů, dokážou vyrovnat. nepříjemná jsou prokletí od osob šílených, kriminálních nebo duševně labilních.

“Když jsem prokletý, pomůže mi čarovat na peníze, lásku apod.

Nepravda. Pokud se člověk chystá využít pozitivní magii (na přidání štěstí) a současně je prokletý, je nezbytně nutné nejdříve řešit kletbu. Právě na mdlých účincích rituálů na štěstí často poznáme, že nám štěstí něco jako kdyby ubírá, a tím “něčím” bývá kletba. Prokletí do značné míry neutralizuje účinek pozitivních kouzel, takže neúčinkují tak, jak by měla správně. Účinek takového talismanu nebo rituálu může být velmi dočasný nebo jiný způsobem neúplný.

“Tak zvané kletby jsou jen ausugesce postižených”

Jak kdy. Každá kletba má složku sebe-uřknutí, kdy se sami poddáváme moci negativního vlivu, ale zároveň má každá kletba i určitou objektivní formu existence. Můžeme ji vidět a cítit, je pozorovatelná i osobami zvenčí. Důkazem pro existenci kleteb jsou případy, které nelze připočíst na vrub autosugesci oběti, neboť ta o ní nic nevěděla, myslí pozitivně a přesto se jí začaly dít strašné věci. Mnohdy je samozřejmě strach z nepřítele a z kletby tak silný, že nastartuje destruktivní procesy a úplně daného člověka vyčerpá a vysílí.
Nicméně je také třeba říci, že se ve své praxi setkávám pravidelně s domněkami lidí, že jsou prokletí, a tato hypotéza se nedá potvrdit. Mnohokrát je např. příčinou neúspěchu v podnikání špatný plán nebo nedostatečná vytrvalost, a rozhodně ne prokletí. Několikrát ze svou dráhu jsem se také setkala s případy lidí, kteří si zcela zjevně vzali do hlavy, že je např. proklela cikánka, a tato představa je zcela ochromila, takže pak skončili skoro jako bezdomovci. Nebylo možné jim vyvrátit tuto kletbu, která přitom nejspíše ani neexistovala, nebo rozhodně nebyla tak silná… člověk, který se cítí být prokletý, si to většinou nenamlouvá, avšak může se chytit nevhodné myšlenky a značně se jí poškodit.

“Existují určité nezrušitelné kletby”

Nepravda. Mezi základní pravdy o magii můžeme rozhodně počítat tu, že každý magický vliv – jakým je bez pochyby kletba – lze sejmout… s použitím adekvátních prostředků, v čase, který odpovídá délce působení. V praxi to tedy znamená, že když přijde člověk, postižený kletbou, za čarodějnicí, s odhodláním setřást to ze sebe, a provede poctivě všechny očisty, kletba přestane působit, ať by byla jak chce silná. Důvod, proč se jakoby jeví, že některé kletby nelze sejmout, spočívá spíše v často jiné zákonitosti – kletbu nelze sejmout proti vůli člověka, který ji přijal…

“Člověka lze vysvobodit z moci temných sil modlitbou”

Nepravda. Přestože postižený člověk, například i s projevy démonické posedlosti, velice trpí, pokud sám nedá souhlas ke svému vysvobození, temné síly se jej drží. To je velmi tragický rys různých démonických posedlostí, ale i méně závažných stavů, kdy člověk sice strádá a tvrdí, že by se té moci rád zbavil, ale část jeho osobnosti je s šílenstvím spokojená a hoví si v něm. Takové rozštípení vědomí můžeme pozorovat u duševně nemocných, někdy se až zdá, jakoby v sobě měli dvě osobnosti – jednu rozumnou a dobrou, a druhou, která propadla zlu. Je tragické, pokud takového člověka máme například v rodině nebo mezi blízkými přáteli a nedokážeme mu pomoci, pokud se on sám ze své nejvnitřnější podstaty nerozhodne. Rodiče a blízcí postižených lidí často tento rys kleteb odmítají uznat a myslí si, že zdolají zlou moc vlastní vůlí a silou, což typicky vede k tomu, že se do kletby také namočí, a nakonec bojují o holý život. Když vašemu blízkému není pomoci, nebojujte! Nabídněte pomoc a pokud je odmítána a člověk nespolupracuje, zachraňte sebe v prvé řadě. Každá kletba je živena vůlí postiženého člověka k sebezničení. Pokud se někde uvnitř rozhodnul pro zhoubu, nemůžete s tím vy sami nic udělat. To se týká všemožných případů rodinné kletby. Zachraňte nejdříve sebe a jděte příkladem. Je to to jediné a nejlepší, co můžete udělat. Někteří z vašich blízkých budou mít prospěch z vašeho odvážného činu a jiní se ještě více zatvrdí. Konečný výsledek musíte odevzdat Prozřetelnosti. Každý člověk má uvnitř sebe tajemnou hlubinu, která dokáže překvapit. V této obtížné situaci si můžete chtít promluvit s někým nezávislým – psychologem, přítelem, který není součástí tohoto vzorce nebo jiným člověkem.

Zlomte moc kleteb nad sebou

Svěřte se do moci osvědčených technik vymítání, lámání kleteb a uřknutí a porazte jednou pro vždy démony svojí minulosti na semináři Odeklínání.

Mohou vás také zajímat služby v oblasti obranných a ochranných magických rituálů.

Vydejte se na cestu kouzel

Nechejte si posílat zdarma e-mailem výběr toho nejzajímavějšího, co jsem napsala o věštění, o magii a tajemných silách. Čtení posílám 1-2x do měsíce.

Těším se na Vás.

- Anima Noira

2 komentáře
 1. Názor

  Drahá Noro!
  Máte svatou pravdu. Já se zabývám odstraňovaním už asi 20 let. Ale lidé se někdy chovají hrůzně. Do čeho sa nedá kousnout, sníst to, tak to neexistuje. Jsou schopni obhajovat hloupost do krajnosti. I když člověk neoponuje a odchází, tak namísto vděku dostane šíp do zad.
  Merit

  Odpovědět
 2. Článek

  Zdravím a děkuji za teď už i ověřenou odpovědi.. Že lze vyvolat prosbu tam, kde není rovnováha.. Jsou lidé, kteří mi nevěří. Asanek

  Odpovědět

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *