Pracujeme s energií krystalů

Srp 31, 2019 | 2 komentáře(ů)

Krystaly a drahé kameny využívali k magii už ve starém Egyptě. Legendy hovoří o atlantských kněžích, kteří používali moc krystalů k telepatii a dalším úžasným schopnostem. V následujícím článku poodhalíme roušku, která halí magické a léčebné využití drahých kamenů. Naučíme se, jak si kameny vybírat, jak je nejlépe nabíjet energií a očistit před použitím a také jakými netradičními způsoby je můžeme používat.

K čemu slouží polodrahokamy a krystaly?

Jedním z nejoblíbenějších způsobů použití pro drahé kameny byl nosit je jako amulet a k tomuto účelu slouží dodnes.
Mnoho lidí kameny sbírá pro jejich krásu.
Existují také způsoby vrhání kamenů, z jejichž dopadu se věští.
Kameny položené na okenní římse chrání obydlí.
Při léčení barvami se používají krásně zbarvené kameny, zejména v souvislosti s barvami sedmi čaker.

Váš první kámen – jak k němu přijít

Čarodějnice věří, že podobně jako jiné magické pomůcky, krystal si vybírá vás a ne opačně. Můžete jej dostat darem nebo na něj narazit jiným zvláštním způsobem.

Opracované polodrahokamy jsou k dostání ve specializovaných prodejnách s minerály, které najdete v každém regionu. Výběr mívají také duchovně zaměřená knihkupectví a podobné obchody. Pokud žádný takový v okolí nemáte, vyrazte na trhy nebo na festival.

Každý kámen má jiné vyzařování. Přírodní kameny a větší kusy s vyšší jakostí bývají snadnější rozeznat, pokud s prací s krystaly právě začínáte.

Jak začít cítit kameny

Abyste pocítili energii kamene, potřebujete jej jen vzít do ruky.
Pokud nosíte jiné kameny například formou prstenů nebo náramků, měli byste si je sundat.
Věnujte pozornost veškerým vjemům ve svých rukou i jinde na těle, obrazům ve své hlavě, myšlenkám nebo slovům, které můžete uvnitř vnímat.
Kámen si můžete přiložit také do oblasti třetího oka (opatrně!) a vnímat obrazy, které se vám objeví před vnitřním zrakem.
Můžete také kameni pošeptat, zda je pro vás ten správný. Pozitivní odpověď se projeví určitou vibrací.
Čarodějnice všeobecně věnují hodně pozornosti svým snům a různým znamením od duchů, která se objevují i během dne.

K poslednímu tipu se vztahuje zábavná příhoda, kdy jsem měla po přijetí jistého závažného rozhodnutí sen, ve kterém se mi zjevil krásný fialový ametyst a hlas mi řekl, že jej mám nosit, abych se upamatovala na toto rozhodnutí a posílila se v něm. Teprve ráno jsem si uvědomila, že “Ametyst” je také duchovní jméno věštkyně, se kterou jsem předchozí den o celé věci hovořila!

Věnujte tedy pozornost znamením a souvislostem, svým snům a vlastní intuici. Kameny lze samozřejmě vybírat také s pomocí věšteckého kyvadla.

Magické drahé kameny podle barev

Drahé kameny se nejčastěji používají v těsné souvislosti se svojí barvou. Barvy jsou to nejvýraznější, co vnímáme a mají přímý vliv na naši psychiku a procesy v těle. Podrobný popis magického užívání barev je nad rámec tohoto článku, objeví se v článku o magii svící. Kameny se velmi často používají v souvislosti s barvami sedmi čaker – energetických center na lidském těle, které zodpovídají za všestranný rozvoj a harmonický chod duše a těla.

Zde jsou některé běžnější kameny v barvách, v nichž se vyskytují:

Žluté kameny – jantar, citrín, žlutý safír, topaz
Oranžové kameny – karneol, ohnivý opál, kalcit
Červené kameny – jaspis, korál, rubín, sardonyx, granát
Zelené kameny – aventurin, smaragd, jadeit, malachit, peridot
Modré kameny – akvamarín, tyrkys, chalcedon, lapis lazuli
Fialové kameny – ametyst, fluorit, sugilit, některé granáty
Bílé a čiré kameny – diamant, křišťál, měsíční kámen
Růžové kameny – růženín, korál, rubelit
Černé kameny – onyx, turmalín, hematit, obsidián

Očišťujeme a nabíjíme kameny energií

Je obecně dobrým zvykem veškeré pomůcky, které budete používat k magii a k léčení, nejprve očistit, ať už se k vám dostaly jakoukoliv cestou. Nejlepším způsobem je kameny očišťovat silou čtyřech živlů:

Očista tekoucí vodou – Ponořte kámen do proudu vody asi na půl minuty a pak nechte oschnout na slunci. Mořská voda je výborná. Domácí kohoutek je obvyklá volba, ačkoliv lepší by byla balená voda nebo dešťová voda. Někteří lidé také nechávají kameny uschnout v noci při měsíčním světle a sledují znamení a fáze měsíce.

Tip: Existují dva kameny, jejichž název prozrazuje, že jsou úzce spojeny se slunečními a měsíčními silami. Měsíční kámen by měl vždy být očišťován světlem úplňku, naopak sluneční kámen na slunci!

Očista zemí: Kameny pocházejí ze země a není divu, že se k ní navracíme také při potřebě očistit je a nabít. Kameny se na 3 dny pohřbívají do země nebo uloží do soli. Tento způsob očisty patří k těm nejúčinnějším a používá se mimo jiné i na prokleté předměty!

Očista vzduchem: Kámen můžeme čistit tak, že na něj dýcháme čiré světlo a držíme jej v ruce. Existují také vykuřovadla, která se hodí k očistě čehokoliv – osob, míst i předmětů!

Očista ohněm: Oblíbená metoda očisty, kterou používají i kartářky na svoje pomůcky. Podržte kámen nad plamenem svíčky.

Jak používat krystaly k duchovní práci

Pasivní použití krystalů znamená rozmístit je v místnosti nebo nosit u sebe. Krystaly působí na jemnohmotné úrovni a mohou vylepšit kvalitu vašeho života samotnou přítomností.

Aktivní použití krystalů zahrnuje přikládání na energetická centra na těle, zasvěcení opracovaných krystalů coby amuletů a nabíjení kamenyů pro specifický účel. Krystaly také často používám při vytváření různých oltářů – na prosperitu, na ochranu nebo i obecné účely, jako je posílení energie prostoru na semináři.

Programování krystalů zahrnuje zejména používání afirmací. Afirmace (z latinského “utvrdit se”) je takový výrok, který posiluje naši víru a pocit blízkosti vůči našemu cíli či přání. Takovým výrokem může být například:

Každý den má moje tělo šanci se uzdravit.

Jsem na nejlepší cestě k tomu objevit své ideální povolání.

Můj ideální dům už existuje na jemnohmotné úrovni. 

O síle afirmací pojednává množství literatury nebo třeba můj seminář Magická mysl. Vytvořte si svoji afirmaci, která ve vás vzbuzuje pozitivní emoce a zdá se vám plně uvěřitelná a pak naprogramujte kámen tím, že na něj chvíli budete hovořit. Nakonec si jej vložte do úst a opakujte znovu afirmaci, tentokrát už jen v mysli. (Nechceme vás udávit!)

Tato technika se může zdát poněkud bizarní, ale braní věcí do úst a požívání vlastního hlasu a slova je ohromně účinnou a starobylou magickou technikou, kterou dodnes používají šamané. Přijetím kamene do úst také ztvrzujete svůj záměr. Kámen bude připomínat váš cíl a přitahovat vás blíže k němu.

Jednou jsem byla na semináři o obchodním plánování, kde nám docela vážně doporučili si sepsaný roční plán s cíli nabít do kamene a nosit jej s sebou! Kámen jsem v práci měla zavěšený u počítače na čestném místě. Za tři měsíce se mi zvolené cíle začaly jevit jako plně realistické a dosažitelné a za dalších pár měsíců se splnily docela!

Vydejte se na cestu kouzel

Nechejte si posílat zdarma e-mailem výběr toho nejzajímavějšího, co jsem napsala o věštění, o magii a tajemných silách. Čtení posílám 1-2x do měsíce.

Těším se na Vás.

- Anima Noira

2 komentáře
 1. Adramelech

  Podle alchymie a spagyrie obsahují minerály velké množství síry, tj. duchovního principu v čistém stavu. V rostlinné a živočišné říši je víc „strusky“, která zde převažuje nad duchovním principem. Proto se rostlinné matérie musí tak dlouho a intenzivně spagyricky čistit, mají-li preparáty z nich vyrobené být skutečně účinné. Nerostná říše vznikla dříve než říše rostlinná a říše živočišná završená člověkem. I v rámci hmotného jsoucna je tedy patrný trend postupovat ke stále složitějším strukturám, jež se stále více vzdalují prvotní Jednotě. Aby však mohla existovat dostatečná komplexnost jejich vztahů, musí do hry vstoupit negativní princip. Hle, užitečnost Satana! Tři fotbalisté (tři alchymistické principy) si na hřišti zrovna dvakrát nezakopou, ale pokud jich tam kašpárkuje dvaadvacet, vznikají dramatické situace, jež u leckoho, kdo takovému dění přihlíží, dokážou vyvolat nadmíru bouřlivé emoce. Už Genesis líčí stvoření „země“ jako první, což jasně ukazuje na směr působení sil. Zdá se, že vliv Satana začíná teprve v rostlinné říši a sílí s přechodem od rostlin k živočichům až posléze vrcholí v člověku.
  Teorie, kterou jsem tady právě nastínil, zní sice hezky, jenže podíváme-li se na věc trochu hlouběji, zjistíme, že výše řečené platí jenom o nejušlechtilejších zástupcích nerostné říše, tedy o drahých kamenech a polodrahokamech, jimž okultisté věnují největší pozornost a pracují s nimi nejčastěji. Vedle drahých kamenů však existuje celá řada dalších minerálů, z nichž některé jsou toxické. Kromě toho je třeba, okultně vzato, do minerální říše třeba řadit všechny látky, které jsou biologií pokládány za neživé, zvláště pak ty, jež mají krystalickou formu, a to bez ohledu na jejich původ. To znamená, že nemusí jít o matérie výhradně anorganické. Kupříkladu mnoho alkaloidů a jiných látek rostlinného i živočišného původu má v čistém stavu krystalickou formu. Rostlinná i živočišná říše, opět samozřejmě mluvím z pozic okultismu, má totiž svoji minerální bázi, která rozhodně nemusí být vždy neškodná z hlediska toxikologického, respektive „Satanuprostá“ z hlediska okultního.
  Pokud si „sluníčkaři“ myslí, že všechny kameny mají pozitivní účinky, tak ať si zkusí harmonizovat své čakry třeba realgarem, auripigmentem, arzenopyritem, löllingitem, claudetitem, haidingeritem, allemonitem, adaminem, annabergitem, klinoklasem, erytrinem, mimetitem, skoroditem, bayldonitem, carnotitem, ťujamunitem, torbernitem, autunitem, walpurgitem, parsonsitem, smolincem nebo loranditem či crookesitem. To budou, panečku, vibrace!
  Okultisté dnes uvažují výhradně o drahých kamenech a polodrahokamech a kvantum dalších nerostů přecházejí mlčením, jako kdyby tyto kameny neexistovaly. Odtud potom ten zkreslený pohled na věc. Námitka, že staří tyto nerosty neznali, neobstojí. Určitě o ně někdy zakopli (některé jsou docela působivého vzhledu), ale jejich intuice jim správně velela: od tohohle šutru je třeba se držet raději dál.

  Odpovědět
  • Noira

   Na počátku byla intuice. Někdy však našim předkům řekli duchové a bohové, kterých přírodnin se mají držet.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *