Magie lásky – Navrácení partnera

Dub 13, 2019 | 0 komentářů

Možná vás to překvapí, ale možná vůbec nejčastějším důvodem, proč lidé vyhledávají čarodějnice, jsou rituály na usmíření nebo navrácení odloučeného partnera. Není divu – opuštění bývá velmi bolestnou zkušeností. Za jakých podmínek může takové kouzlo fungovat?

Je jasné, proč se i lidé jinak skeptičtí v této situaci uchylují k magii: ztráta partnera formou opuštění je hned po úmrtí partnera asi nejhorším stresem, který můžeme prožít. Ukázaly to dlouhodobého výzkumy stresu, a potvrzuje to i běžná životní zkušenost.

Dokonce i rozchod, který člověk sám inicioval, jej může na celé dny a týdny vyřadit z provozu. Vztahy jsou pro nás důležité, a ty partnerské zejména. Jak řekl cynik, “Nikdo ještě na smrtelné posteli nelitoval, že nestrávil více času v kanceláři.”

Nakolik tato situace je pochopitelná z lidského hlediska, nebývá příznivou z hlediska účinnosti magie.

Jak funguje magie lásky

V první řadě se hodí říct, že představy mnoha lidí o tématu jsou zcela zcestné. Představují si, že je možné nějakou magickou mocí člověka zmanipulovat, aby byl právě takový, jakého vy jej chcete, aby dělal a cítil to, co chcete vy, kdy to chcete vy.

Magie ale tohle nedokáže.

Magie v posledku dokáže jen dvě věci: ovlivňovat v náš prospěch nepravděpodobné náhody, například setkání, nápady, nabídky, a ovlivňovat, jak nás vnímají druzí lidé a jak reagují na naše snahy.

Rozpad vztahu, zejména dlouhodobého, rozhodně není výsledkem náhody nebo prvního dojmu, a proto jej magie většinou nedokáže spravit, pokud nejsou splněna další kritéria. Magie dokáže  manipulovat myšlením člověka a ovlivnit stav jeho emocí, ale nedokáže ho přimět k tomu, aby dělal po zbytek svého života rozhodnutí, která jsou pro něj nevýhodná – například zůstával ve vztahu, ve kterém trpí nebo který se vyčerpal a přežil. To by musel být blázen nebo…

Kdysi jsem náhodou vyslechla výsledek věštby jedné čarodějnice, která prohlásila, že k dotyčnému se jeho dívka vrátí pouze tehdy, kdyby se ocitla úplně na dně. Souhlasil s tím, ať ji tedy do takové pozice svými kletbami dostane. To byla, bratru, i na černou čarodějnici příliš silná káva a nevinné oběti kletby se jí zželelo.

Asi se, milý čtenáři, shodneme na tom, že tohle celé uvažování je docela choré. Což neznamená, že spoustu lidí takto neuvažuje, a pokud byste se ocitli na straně toho, kdo opustil vztah, může vám to ilustrovat, jak daleko je schopen zhrzený milenec zajít. Toto skutečně není láska, to je závislost a slepé majetnictví. Bohužel celá řádka psychopatů, které s námi tuto Zemi obývají, lásku jinak nevnímá a vnímat nedokáže. Právě těmto lidem se nejvíce líbí představa milostné magie, která jim navrátí partnera. K této praxi se také uchylují lidé ze zoufalství a ve vztahu s člověkem, na kterém byli emocionálně závislý. To samozřejmě není zdravé, představuje to jen druhý pól psychického vampirismu.

Kouzla a rituály na vrácení partnera

Magie na navrácení partnera, kterou sesílá opuštěná strana, může fungovat jen ve vzácných případech. Totiž v těch, kdy důvody, vedoucí k rozchodu, pominuly.

A tady nastává celá ta mela, protože opuštěná strana obvykle ani netuší, proč ji protějšek opustil, případně si to nepřipouští. Z rozhovorů s rozvodovým právníkem jsem pochopila, že ač je to neuvěřitelné, někteří lidé si realitu rozvodu připustí až ve chvíli, kdy odejdou od soudu. V takovou chvíli je přirozeně již na záchranu vztahu pozdě, a nezpracované trauma se často obrací do touhy po pomstě.

Pokud mají mít snahy o usmíření alespoň nějakou šanci, je potřeba zjistit a vzít vážně důvody, které vedly k odchodu. Což bývá ale přesně to, čeho opuštěný člověk není schopen, že? Kdyby ostatně byl, zareagoval by na hrozbu opuštění dříve a pokusil se napravit se.

Člověk, kterého opustil partner po dlouhém vztahu, většinou důvody k odchodu zná, mnohokrát je slyšel, padla i ultimáta. Nic platno. Jednoho dne se člověk unaví, a je rozchod skutečně jediným řešením. Rozpad dlouhodobého vztahu je vždycky výsledkem působení dlouhodobých sil. Důvodem rozpadu takových vztahů bývá typicky nějaký dlouho trvající stav nespokojenosti jednoho partnera, který u něj vyústí a závěr, že už to nestojí za to. Někdy může být taková nespokojenost ve vztahu skutečně jednostranná: zatímco jeden ve vztahu dostává to, co potřebuje, druhý ne. Tato situace pak bývá pro obě strany poněkud náročná. Nespokojený partner si musí obhájit své rozhodnutí odejít, často přes odpor okolí, které nechápe. Opuštěný partner se cítí obrán o štěstí, a v mnoha případech se s tím ani po letech nesmíří.

Nutno říci, že takové chování je nezralé. Na spokojenost v manželství mají právo oba – partner není můj otrok, součást vybavení bytu nebo majetek… jedině v mysli psychopata. Bohužel zde se určitá souvislost nalézá, protože ti samí lidé mají tendenci magii vyhledávat, protože vyhovuje jejich pocitu, že si vše získají prostřednictvím moci nad druhými.

Úplně jiná je situace ve vztahu, který bychom označili jako krátkodobý. Někdy dokonce vztah ani nezačal, a jedna strana si o něm vytvořila určitou fantazii. Ta může hraničit až s nálezem milostné posedlosti. Má smysl čarovat na dívku, kterou jsem potkal v autobuse? Budete se divit, ale spousta čarodějů to dělá. Já si spíše myslím, že to svědčí o potížích, kteří někteří lidé se seznamováním a s vedením vztahů mají.

Důvody pro rozchod v novém vztahu bývají úplně jiné. Prostě zjistíte, že se k sobě nehodíte, a včas zatáhnete brzdu, což vás vposledku ochrání od bolesti daleko větší. Pokud k rozchodu dojde záhy, dříve, než je velká “společná hromádka” vybudovaná, je potřeba se s tím smířit. Období námluv a chození by mělo sloužit k tomu, aby se obě strany poznaly a svobodně rozhodly, jestli se k sobě hodí a zda má jejich vztah potenciál.

Proto nemá typicky smysl vůbec tyto vztahy zachraňovat, pro většinu lidí je daleko lepší posunout se a jít dál.

Může se partner po rozchodu změnit?

Nutno říci, že jen výjimečně bolest z opuštění přiměje druhého ke změně, která by byla skutečně trvalá a v něčem smysluplná. Někdy ano. Ale mnoho nadějí bych tomu nedávala.

Většinou je to bohužel přesně tak, že čím víc se opuštěný partner snaží přimět druhého k návratu, tím více mu svým chováním dokazuje, že rozhodnutí odejít bylo správné.

Kdy mohou mít kouzla na usmíření smysl?

  • Když jste ochotni podniknout opravdovou změnu, například zapsat se do terapie nebo protialkoholního léčení.
  • Když jste schopni doprovodit svoje slovy činy a nenechávat si otevřená zadní vrátka, například v podobě “záložního” mimomanželského vztahu.
  • Když to, co vás stále spojuje, je obecně řečeno silné a trvalé, ať už je to společný vztah k dětem, firma, majetek nebo společné vzpomínky.
  • Když k vám váš partner ještě neztratil úctu.
  • Když váš partner připouští možnost pokračování.

Oproti lidové moudrosti není příliš podstatné, jestli váš partner někoho má nebo ne.

Záleží spíše na tom, jak silná je obrazná hromádka společných vazeb, která vás spojuje. Po letech to bývá majetek, děti, společné vzpomínky a zážitky. Tato citová “nádrž” se postupně vypouští zážitky zranění a zrady. Pro záchranu manželství tedy hodně záleží na tom, jak moc z této obrazné hromádky ještě zbývá… a zda jste okamžitě schopni přestat další jed produkovat.

Vztah má 3 složky: vášeň, věrnost a úctu. Když se ztratí první dvě, je ještě škoda napravitelná. Vášeň je možné rozdmýchat, věrnost lze obnovit, i když hůře. Co je okamžikem zlomu, je vždycky ztráta úcty.

A stěžejní roli, samozřejmě, hrají důvody.

Důvody k rozchodu

A právě důvody jsou to, co musíte mít srovnané, ať už se nacházíte na straně opuštěného nebo opouštějícího. Pokud odcházíte, budete mít v duši klid jenom tehdy, když se mentálně dopracujete k nezpochybnitelnému závěru, že vaše důvody pro odchod jsou závažné, a neměnné, a že už jste vynaložili veškeré úsilí k tomu věci zvrátit, a druhá strana nespolupracuje. Ať už, protože nechce, nebo i nemůže. Obojí je v pořádku, pokud jste došli k závěru, že vaše základní potřeby nemohou být naplněny.

Kdysi jsem opustila jednoho muže proto, že jsem neviděla žádný způsob, jak léčit jeho frigiditu. Dlouho jsem si namlouvala, že kvůli tomu nemá smysl bořit hezký vztah, dokud jsem na sobě nezačala vidět, jak mne to ničí, a že už takhle nechci žít.
Odešla jsem od jiného muže proto, že se mu zkrátka nechtělo žít, a jeho sebedestruktivní sklony mi způsobovaly velkou bolest. Neměl žádnou motivaci k životu, a poté, co jsem odešla, to s ním šlo očekávatelně z kopce, s čímž jsem se musela předem smířit.

Z druhé strany jsem se musela vyrovnávat s tím, že někdy i protějšek měl důvody k rozchodu, které byly závažné, a vposledku když jsem se do nich vcítila, správné. Například, že se rozhodl váš mimomanželský vztah ukončit, a zachránit svoje manželství. Tady na nás vztahy kladou největší nároky, protože skutečná láska znamená, že pro druhého chcete Dobro – bez ohledu na to, jestli jej můžete mít pro sebe, nebo ne.

Většina lidí takto nesmýšlí, a po rozchodu sleduje jenom slepý pud zbavit se citové bolesti z opuštění, a dostat svého partnera nějak nazpět. Jakkoliv, a neuvědomují si, jak je to trapné a ponižující. Čest výjimkám! Jednou jedinkrát se mi podařilo vysvětlit klientovi v roli opuštěného, proč si za svůj rozchod může sám, a jaké jeho chování jej způsobilo. Dívka uznala, že byla dosti pasivní a závislá, a jejího přítele to po čase vyčerpalo. Našla si nové zájmy a nakonec se znovu dali dohromady.

Daleko častěji se bohužel setkávám s tím, že si opuštění lidé důvody rozchodu neuvědomují, neberou je vážně, nebo zkrátka nejsou schopni nic změnit na svém neurotickém chování. Nejčastěji nejsou schopni nechat druhého “na pokoji” a dát mu čas na rozmyšlenou. Svým nevhodným nátlakem, neřku-li stalkováním, zničí poslední semínka naděje.

Rozvrácené vztahy se dávají dohromady těžko. Museli byste vyřešit prvotní příčiny, proč jste se rozešli, pochopit je a napravit. Bohužel většina lidí si myslí, že vztahy ovládá nějaká tajemná magie, která způsobuje, že vás člověk jednoho dne má rád a druhého dne už nemá rád.

Samozřejmě váš partner se mohl stát skutečnou obětí manipulace a černé magie, ale setkávám se často spíše s tím případem, že když někdo upadne do vlivu takovéto nízké soby pochybných morálních kvalit, je lepší jí ho ponechat, protože to obvykle svědčí o tom že sám vynikajících kvalit nebyl… protože jak víme, vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.

V případech, kdy by tyto rituály mohly fungovat, bývá kamenem úrazu určitý bludný kruh  emocí a chování opuštěného partnera, ze kterého se často ani za pomoci terapeuta nedokáže dostat.

Pamatuji si na jednu ženu, která byla svým snoubencem opuštěná proto, že vyhodnotil, že ona nikdy nepostaví rodinu na prvořadé místo, že stále bude řešit jenom kariéru a nedokáže zastat ženské role. Moje klientka to uznala, pochopila, že to je vážný důvod k rozchodu, chápala i jak ji v tomto ohledu ovlivnila ambiciózní rodina, která z ní chtěla mít chlapce – dědice rodinné firmy. Tato role však v ní byla natolik zakořeněná, že jsme nedokázali přes ni dostat ani v dopise, který měla svému bývalému snoubenci napsat. Stále mu dávala najevo dominanci, které on už měl plné zuby.

Ještě horší byl příběh mladého muže, kterého dívka opustila proto, že už měla dost jeho chorobné žárlivosti a “dusení”. Bylo vidět na první pohled, že jí je posedlý. Takovému člověku by prospěl spíše exorcismus, ale on sám svůj stav nedokáže nahlédnout.

Opuštěný člověk většinou nevidí svoje chování v negativním světle, vnímá jen to, že byl opuštěn. Cítí se být v roli oběti. Ale to, že byl opuštěn přeci v prvé řadě znamená jedno: jeho partner ve vztahu nebyl spokojený, že s vámi nechce být a že si vás neváží.

Čarodějové často neříkají celou pravdu

Pravděpodobnost dlouhodobého úspěchu magie v lásce je celkově nízká, ceny vysoké a morální stránka takového počínání nanejvýš pochybná. Důvod je jasný. Snad bych jej neměla ani vysvětlovat, ale…

Nikdo z nás nemůže žít dlouhodobě v lepším vztahu, než jaký je schopen si udržet!

Pokud jej rozbil jednou, rozbije ho po druhé. Vztah nemůžete udržovat při životě prostřednictvím magie – je nemyslitelné aby vám vydržel, pokud ten potenciál nemá.

Jestli má vztah potenciál závisí na tom, zda si dva lidé vyhovují ve svých touhách a potřebách, lidově řečeno, zda se k sobě hodí. Pokud se k sobě nehodí, vždy bude alespoň jeden z nich nešťastný. Někteří lidé nejsou zvyklí své potřeby vnímat, takže často skončí ve vztahu, kde jsou nešťastní.

Klienti magie lásky jsou často ochotni zajít hodně daleko na cestě ke splnění svého přání. Často hovoří o tom, že pro návrat partnera “udělají všechno”. Bohužel bychom se mýlili, kdybychom tomu rozuměli tak, že jsou ochotní se změnit.

Často jsem přemýšlela, proč se pouštějí černí mágové do zakázek, ze kterých se i jim zvedá jejich jinak vcelku kachní žaludek. Rituály na navrácení partnera příliš nefungují, a každá čarodějnice, která jich pár udělá, si to přizná, pokud je sama k sobě upřímná. Prodávat tyto přísliby je skutečně velmi lukrativní, a nabídce takových peněz bývá nesnadné odolat. A skutečně někteří mágové svoji činnost provozují kvůli penězům, nebo se zvědavostí, zda jejich rituály budou fungovat. Bohužel jsem také došla k názoru, že většina černých mágů svoji živnost provozuje hlavně proto, že sami v hloubi duše věří ve svět, který funguje takto, jak si jejich kliente představuje – svět, ve kterém člověk pomocí magie může mít, cokoliv chce …ať už je to rozumné nebo ne.

To je nesprávné pochopení podstaty magie. Magie nám skutečně dokáže umést cestu k celkovému naplnění a splnění všech přání, ale pouze pokud člověk současně pracuje sám na sobě a na porozumění Celku, do kterého harmonicky zapadne. Trvání na nesmyslných cílech způsobuje, že věc, kterou si člověk za pomoci magie vynutí, ho uspokojí na chvíli, ale vzápětí uvrhne do ještě hlubšího zoufalství. To jsem viděla na vlastní oči, konkrétně v případě milostné magie jsem tomu byla svědkem mnohokrát. Člověk se tím svévolně vzdaluje od jakéhosi ideálního plánu, optimálního osudu, který je pro něj připraven, a jemu stačí správně ho rozeznat. K tomu by nám ideálně sloužilo věštění a jasnovidectví.

Zase jednou píšu článek, u něhož mám pocit, že je zbytečný, neboť existují věci, na které si každý musí dojít sám, skrze vlastní zkušenost. Pokud se přes všechna varování rozhodnete zaplatit si u někoho rituál na navrácení partnera, počítejte s tím, že

chytrý čaroděj vás neupozorní na veškerá rizika
rozhodně je nevezme na sebe
bude vás to stát hodně peněz (desítky, ba i stovky tisíc)
a výsledky někdy mohou být takové, že si budete přát celou věc odvolat

… což může a nemusí jít snadno.

Nabízí se otázka, proč by do toho někdo vůbec šel, za takových okolností? Inu, doktor Faust taky věděl…

Vydejte se na cestu kouzel

Nechejte si posílat zdarma e-mailem výběr toho nejzajímavějšího, co jsem napsala o věštění, o magii a tajemných silách. Čtení posílám 1-2x do měsíce.

Těším se na Vás.

- Anima Noira

0 komentáøù

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *