Magické rituály

na dálku - předchozí osobní konzultace nutná

Provádím magické rituály na přání na zakázku ve prospěch klienta. Na základě předchozího osobního rozboru a s ohledem k vaší situaci vám mohu nabídnout různé druhy magických rituálů, od exorcismu po tvorbu magických pečetí. Přečtěte si níže bližší informace o nabízených službách rituální magie.

Jak to funguje?

Nejdříve se osobně sejdeme

1 500 Kč / 90 minut

Pokud ode mne chcete rituál, musíte přijet, pakliže ježijete v zahraničí. Sejdeme se osobně v Praze a vy mi povíte svůj příběh a vylíčíte mi svou situaci. Budu po vás chtít vědět, jaké kroky jste již podnikli a s jakými výsledky. Sdělíte mi svoji představu o tom, čeho byste rádi dosáhli, a já vám navrhnu doporučený postup, o kterém jsem přesvědčená, že má nejvyšší šanci na úspěch. Buď se na něm dohodneme, nebo ne. I v tom případě si odnesete nějaké rady a doporučení, a zaplatíte za můj čas. V některých případech klient rituál zvládne sám.

Opravdu to pro mne uděláte?

Možná. Většina žádostí o rituály končí tak, že se nedohodneme. Většina lidí si bohužel tyto služby ve skutečnosti nemůže dovolit nebo mne žádají o věci, jsou nepřijatelné z morálního hlediska. Mám na mysli hlavně různé žádosti o navrácení partnera.

Jak vás mám kontaktovat?

Domluvte si osobní schůzku prostřednictvím formuláře níže.

Ceny magických rituálů

Poznámka k cenám:

Toto jsou moje nejlepší ceny, přizpůsobené místním podmínkám. Mám kontakty na skvělé čaroděje v zahraničí, ale ti jsou všichni o řád dražší. Pokud si to nemůžete dovolit, nezbývá než naučit se sami magicky pracovat nebo přesvědčit své přátele.

 

Podmínky poskytování služeb:

Všechny služby jsou poskytovány bez záruky, v dobré víře v jejich účinek. Úspěšnost rituálu závisí na mnoha faktorech, mezi nimiž nejdůležitější jste vy a vaše ochota na sobě pracovat a řídit se instrukcemi. Ode mne dostanete důkaz o provedení rituálu (ve formě fotografie nebo videa) + zprávu u průběhu. Na vašich rituálech pracuji se skupinou spolupracovníků v nejkratší možné lhůtě, typicky do 7 dnů od uhrazení.

Od vás budu potřebovat:

Od klienta potřebuji dodat identifikační údaje, tj. jména zúčastněných, adresu, data narození, možno-li fotografie.

Rituál s magickými panenkami (různá přání)         3 500,-

Základní typ magického rituálu s panenkami, který má použití pro široké spektrum různých cílů a přání, které můžeme společně formulovat. Vaše přání se může týkat takřka čehokoliv (úspěch, odstranění překážky, duchovní schopnosti…). Některé z méně obvyklých možností využití tohoto rituálu, které se mi osvědčily a které bych ráda zmínila, zahrnují vyhledání a rozpuštění kleteb a paktů z minulých životů, rozpouštění karmických vzorců a léčení traumat, rodových kleteb a bloků.

Rituál povolání Archandělů Rafaela a Michaela      3 300,-

Rituál andělské magie, při kterém budeme ve váš prospěch povolávat dva mocné archanděly, Michaela (“Bojovník Boží”) a Rafaela (“Lékař Boží”). Lidé nejčastěji žádají pomoc andělských mocností při léčení, možnosti zaměření rituálu jsou však pestré.

Tvorba a aktivace magické pečetě       3 500,-

Při této formě rituálu moderní magie, je pro vás vytvořen talisman ve formě magické pečeti – obrazce (tzv. sigilum), které působí trvale, vepíše se do aury nositele a můžete jej nosit s sebou nebo používat na příhodných místech. Funkce sigila může být libovolná, většinou něco svému nositeli přitahuje, ovlivňuje jeho život.

Exorcismus        4 000,-

Odstranění přilepených démonických sil z vás a z vašich blízkých (rodina až 5 členů). V případě menšího počtu lidí jim bude věnována o to větší pozornost (očista aurických polí a čaker do hloubky). Toto platí i pro níže uvedené rozšířené rituály exorcismu.

Exorcismus + Uzavření portálů v domě       5 500,-

Opět se jedná o rituál sejmutí démonických sil a bytostí. K tomu se přidává  vyčištění energií v bytě nebo v domě, dojde k uzavření portálů, kterými pronikají astrální bytosti a vlivy.

Exorcismus + Vrácení kletby nepříteli        5 500,-

Tentýž rituál rozehnání démonických bytostí. K tomu se přidává vrácení zajištěné kletby zpět k jejímu odesilateli, tzv. zpětný ráz.

Exorcismus + Uzavření portálů + Zpětný ráz        7 000,-

Tentýž rituál je přirozeně možno provést s oběma přídavky.

Objednat se

na předrituální konzultaci s Noirou