Jak začít komunikovat s duchy předků

Lis 13, 2019 | 16 komentáře(ů)

Na obrázku nahoře: Staré fotografie a dopisy poslouží jako nejčastější volt (magické pojítko) pro kontakt s duchy mrtvých.

Na obrázku vpravo: člověk v embryonální poloze obklopený kostmi předků na obraze neznámého umělce.

V prvním článku seriálu o předcích jsem hovořila o kultu předků, o jeho důsledcích pro dnešní dobu a prohlédli jsme si, jak vypadá dnes oltáře pro duchy předků z celého světa. Nabídla jsem, co může každý z nás pro své duchy předků udělat, a jak zbudovat oltář. Ten můžeme zapojit do své duchovní praxe celoročně – čarodějové mu v takovém případě říkají “pracovní”, protože na něm konají různé magické rituály pro vlastní potřeby – nebo jej postavit, když se blíží důležité výročí, dušičky, Vánoce nebo jiná příležitost v rodině (například nedávné úmrtí). Jednoduchá varianta oltáře pro největší množství lidí může spočívat pouze v tom, že vyhradíte u sebe doma část zdi na fotografie, polici s květinou či vzpomínkovými předměty. Nějaký koutek by měl mít doma každý, vyjma snad lidí, kteří mají dobré důvody, proč se od linie svých předků odřízli. O těch však pojedná poslední díl, kde prozkoumáme temnou stranu předků.

Dnes budu hovořit k těm z vás, koho má slova v předchozím díle zaujala, a rozhodli se rozvíjet tuto praxi dále. Je zajímavé, že jsem v posledních dnech potkala několik lidí, kteří by mohli z duchovního spojení se svými předky vytěžit mnohá požehnání. Jak si tedy představit novodobý kult předků, a proč se mu věnovat? Proč jdou s námi životem duchové předků, kteří se objevují při jistých příležitostech?

Obraz neznámého umělce ukazuje strom, který má kořeny v kostech předků a jejich přítomnost mezi námi v podobě toulavých světel. Světla jsou hlavně v Africe projevem magie.

Jaký má smysl kult předků?

Duchové předků jsou pokládáni za “dobré duchy”

V pestrém světě představ o různých druzích duchovních bytostí, se kterými se můžeme setkat, vedou předkové prim v roli ochranných andělů. Dává to smysl, neboť kdo jiný by měl mít bytostný zájem na tom, abyste dobře prospívali a byla vám poskytnutá veškerá ochrana, než ti, kdo do vaší pokrevní linie investovali velkou část svého vlastního života? Snad ve všech původních kulturách se věří, že duchové mrtvých předků mají zvláštní zájem na životě svých potomků a mají možnost ovlivnit jejich životy k dobrému nebo zlému. Jejich hlavním cílem je pokračování a přežití rodu, jsou tedy nejlepším zdrojem přirozené ochrany. O žádném jiném druhu duchovních bytostí nemůžeme říct, že by měli bytostný, přirozený zájem nás chránit – dokonce ani o andělech, neboť ti převážně plní Boží příkazy.

Duchové předků jsou nám blízcí

Je s podivem, že dnes mnoho okultistů zkouší vyvolávat kdejakou prastarou hrůzu, o níž se dočetli z podivných grimoárů, snad proto, aby vyhověli svojí touze po dobrodružství, avšak málokdo se vážně věnuje kultu předků. Je jasné, že duchové lidí nám budou bližší, než třeba duchové zvířecí, nebo dávno zapomenutá božstva, a že lépe mohou rozumět našemu světu. Při kontaktu s duchy předků člověk velmi často pociťuje hřejivé, “lidské” teplo, příjemné vůně a pocity, spojené se vzpomínkami z dětství nebo přímo se vzpomínkami na danou osobu. Nejčastější jsou tyto druhy zážitků u lidí, jejichž milovaní rodiče zemřeli dříve, než nadešel jejich čas. Často jsem se také setkala s podobnými zážitky u sourozenců, jejichž bratr nebo sestra zemřeli v dětství.

Rodová karma neboli duchovní DNA

Spoustu lidí při zkoumání zdraví dospěli k závěrům, že naše spojení s předky je docela reálné, nejenom na duchovní, ale i na fyzické rovině. Telepatické spojení a společnou buněčnou paměť, kterou najdete mezi zvířaty stejného druhu, máme i my. Jeden takový pokus, který mi utkvěl v paměti, se týkat dědičného postižení migrénou, kterou trpěly všechny tři žijící ženy rodu: matka, babička i dcera. Když se lékaři podařilo babičku vyléčit, příznaky spontánně ustoupily i u jejích potomků! Tedy, cokoliv učiníte ve prospěch svého rodu, vrátí se i vám. V duchovních kruzích se často spekuluje o tom, proč se kdo narodil právě do tohoto rodu, jaké je vaše poslání a podobně. Jisté je, že pokud se pustíte do duchovní praxe s duchy předků, do léčení rodu a do stavby oltáře, jste nejspíše jediní, kdo to dělá nebo jedni z mála. Touto praxí berete na sebe poslání uzdravení celého rodu, a můžete se setkat s tím, že se na vás mrtví budou obracet zkrátka proto, že jste jediní, kdo se jimi zabývá – jediný, kdo může jejich duše povznést.

Obraz od neznámého současného umělce na téma předků si zaslouží bližší prozkoumání. Člověk, obklopený kostmi svých předků v embryonální poloze odkazuje na nálezy starověkých pohřbů, kde naši předkové často tuto polohu používali. Možná proto, že byla praktická, možná proto, že je upamatovávala na naše spojení s matkou zemí. Rodíme se z lůna našich předků.

Kdy se spontánně objevují duše předků?

Existují události v našem životě, které přitahují pozornost duší předků se železnou pravidelností. Těmi událostmi jsou typicky narození dítěte, smrt, sňatek (případně rozvod), stěhování, a koupě domu. Pokud v této souvislosti zažijete nevysvětlitelný zážitek spojený s přítomností něčeho nehmotného, je velmi pravděpodobné, že se jedná o vaše duchy předků a milovaných zesnulých.

Paranormální jevy v rodině spojené s úmrtím, jsou asi nejklasičtějším českým “duchařským příběhem.” V našem prostředí se tradují zastavené hodiny, hodiny, které začnou bít, rozbité předměty nebo předtucha, která se kryje s úmrtím v rodině. Podle mé zkušenosti jsou tyto příhody snad nejčastějším způsobem, kterým i současný český “nevěřící Tomáš” přichází do kontaktu s “něčím mezi nebem a zemí.” Když jsem byla mladší, v dívčím časopise bývala takových historek celá dvojstrana! Sama jsem nashromáždila několik silných zážitků, kdy se mi zjevily duše předků.

Zjevení první – Přijetí do ženské linie předků

Toto se mi stalo před několika lety, formou velmi živého snu v noci. Ta noc byla význačná tím, že jsem poprvé spala v bytě u svého, tehdy nového, přítele. Nutno dodat, že na duchy nevěří, nikdy nic spirituálního neprovozoval, a na mých schopnostech mu přijde užitečné hlavně to, že vím, kde věci jsou, když doma něco hledá.

Ten sen byl obzvlášť intenzivní, dalo by se říci, že to bylo celonoční rokování v podobě bdělých snů nebo snad astrální cestování, kdy mne navštívila trojice jeho ženských předků. Byly zvědavé, jako sousedky z pavlače, když mezi ně přijde nová ženy. Celou noc mi vykládaly o osudech rodu, zejména o mužích, kteří padli za první světové války na východní frontě. Ze zážitku jsem srozuměla, že si ho nejspíš vezmu. Předkové jsou konzervativní. Milenec je nezajímá, vnímají jenom vztah, který je obzvláště významný.

O rok později jsme se opravdu zasnoubili. Tuto zkušenost mohu potvrdit dokonce dvakrát. Dvakrát jsem byla zasnoubená a v obou případech se mi ve snu nebo i za dne zjevili ženští duchové předků.

Zjevení druhé – Předkové a čtyřech nohách!

Kromě zesnulých příbuzných se vaším předkem “po půdě” může stát kdokoliv, kdo na daném místě žil předtím.

Stalo se mi to v osmnácti, po nastěhování do úplně prvního bytu – garsonky v pražských Holešovicích. V té době jsem se zabývala druidstvím a zvířecími patrony, takže mne příliš nevyvedlo z míry, když mou první noc v bytě přišel sen, kdy mne očichávaly a pobíhaly se mnou dvě staré, tlusté kočky. Co jsem netušila, bylo, že měly přímou souvislost k bytu! Asi týden poté se mne zeptal majitel bytu, jestli už jsem potkala “ty kočky”. Připustila jsem, že ano, že přišly hned první noc. Prozradil, že on i jeho syn mnohokrát viděl v bytě řádit duchy koček, které patnáct let provázely starou paní, po které byt koupil, a i po své smrti v něm zůstaly…

Zjevení třetí – Duchové mají radost z nového domu

Několik let poté, co mne poctily svou návštěvou duše předkyní, se již tentýž přítel rozhodl ke koupi domu, do které jsme se měli společně přestěhovat.

Byli jsme zrovna na cestě v autě, zpátky domů z prohlídky, na které podepsal s realitním makléřem rezervaci. Hovořil o tom, jak se cítí euforicky, že se mu splnil sen, o kterém si myslel, že nic takového není možné. V tu chvíli kolem mne v autě prolétl teplý vánek, který se nahmotnil, jako by mne někdo pohladil po tváři. Byla jsem si jistá, že to mají radost jeho duchové předků!

Jak jsem zmínila, jsou duchové předkové “konzervativní”, zajímají je jen vážné vztahy, které směřují k dítěti nebo svatbě nebo společnému domu. Nezajímá je, že s někým chodíte na rande, tedy pakliže vás nechtějí varovat. S přáteli jsme se shodli, že duchovní bytosti málokdy, jen velmi vzácně protrhávají do našeho světa, nejsou-li povolány, jen tak samy od sebe. Musí k tomu mít sakra velký důvod. Tím důvodem obvykle bývá, že vám něco zlého začne hrozit.

Zjevení čtvrté – Rozkaz od ducha předků

Jeden z vůbec nejsilnějších a nejděsivějších zážitků s nehmotnou bytostí jsem zažila před lety, stalo se to v mém vlastním bytě. Tehdy jsem si doslova “natáhla do pelechu” jistého muže, jehož pozadí bylo poněkud pochybné. Kromě toho, že byl věčně nezaměstnaný, dalo se tušit, že experimentuje s černou magií. Tato příhoda se stala záhy, možná dokonce hned první noc, kdy se ke mně nacpal.

Usnuli jsme vedle sebe a na mě sestoupila noční můra. Nebudu přehánět, když řeknu, že jsem měla pocit, že mi něco trhá duši z těla. Uprostřed noční můry jsem křičela, ale z mých úst nic nevycházelo. Bylo to velmi děsivé. Po tomto entrée se mi zjevil mi úctyhodný muž, starší běloch a jasnýma modrýma očima ve starověkém rouchu. Vyzařoval duchovní autoritu jako biblický prorok. Sklonil se nade mnou a přikázal mi, “Teď se probudíš, okamžitě vzbudíš toho muže vedle sebe a ještě se s ním rozejdeš.” Vzbudila jsem se, opět získala vládu nad svým tělem a milence jsem probudila. Bohužel, a zde začíná ta tragická část příběhu, tehdy jsem byla zmanipulovaná a paranoidní, a celou záležitost jsem si vysvětlila tak, že se “někdo snaží rozbít” náš úžasný vztah a musíme se bránit. Za čerstva jsem mu svoji zkušenost vyslepičila.

Když vás varují tímto způsobem duchové předků, a dostanete chuť varování nebrat v potaz, nedělejte to.

Varování jsem neuposlechla a můj život se během pouhých několika měsíců sesunul od desíti k pěti. Začala jsem trpět záhadnými zdravotními problémy, které jsem nikdy neměla, přátelé se ode mne odvrátili, přišla jsem o byt, nakonec jsem přestala být schopná vykonávat svou práci a do půl roku po této epizodě jsem skončila v nemocnici s kompletním nervovým zhroucením, ke kterému by nemuselo dojít, kdyby ta noc byla poslední.

Z příběhu plyne poučení – není až tak důležité duchovní jevy vnímat, ale umět si je správně vyložit. Nejhorším nepřítelem duchovních lidí je mnohdy jejich naivita.

Jak se zjevují duchové předků

Jak už jsem zmínila, energie drahých zesnulých je “lidská”, teplá. Projevují se jako teplý vánek nebo příjemné vůně, které si pamatujeme z dětství. Typická je například vůně vanilky, skořice nebo kolínská voda.

Klíčovým poznávacím znakem je, že přítomnost takového ducha bývá vnímaná jako teplá a lidská nikoliv třeba chladná a nadpozemská.

Pakliže má zjevení vizuální podobu, může vypadat jako reálná, historicky věrná osoba, tak jak ji znáte z fotografií. Může mít i podobu člověka, kterého jste nikdy neviděli, ale vy přesto “víte” kdo to je. Někdy se vám sama představí jménem.

Později ve vaší praxi se vám pravděpodobně začnou objevovat postavy ve více historickkém oděvu, které zasahují hlouběji do vaší linie. Můj předek z varovného snu měl výzor starověkého proroka. V takovém případě by mohlo jít o “předka po řemesle” neboli duchovního předka, o kterých jsme mluvili v prvním díle.

Duchové předků se velmi často zjevují ve snech. Některá taková snová setkání mohou nabýt nečekané podoby…

V době, kdy jsem pracovala se svými předky v rámci haitského vúdú, jsem zažila ve snech setkání temná i humorná. V jednom jasnozřivém snu jsem se ocitla vevnitř “mohyly předků”. Vzhledem k tomu, že mám keltské a germánské předky, kteří takto pohřbívali, přišla mi příhodná. Uvnitř v naprosté tmě jsem celou noc rozprávěla se svými předky, kteří se mi představili jménem. Ráno jsem si pamatovala zejména jedno z těch jmen, které mi přišlo zvláště bizarní. Můj duchovní strýc se představil jako “Alex II.”. Řekl mi o sobě, že je to dítě, které nosila moje babička před tím, že než porodila strýce Alexeje.

Moje babička, dělnice v Sudetech, měla za svůj život několik potratů. V prostředí, ve kterém žila, se to považovalo za běžnou součást života, a nikdo se nad tím příliš nedojímal. Měla jsem pocit, že se mnou “Alex II.” živě mluvil právě proto, že se o něj dosud nikdo z žijících nezajímal. Takovou zkušenost snadno učiníte také, pokud jste první ve vašem rodě, kdo se věnuje kultu předků.

Z této noci si ještě pamatuji několik dalších předků, jejichž jména měla čísla a jednalo se tedy o děti, které se nakonec nenarodily. Bylo zajímavé zjistit, že i tyto duše patří do linie předků a že jakoby existují předpřipravené osudy v rodině, do kterých se duše vtělují.

Tradiční oltář na Den mrtvých (Día de Los Muertos), mexický svátek, který má pohanské kořeny. Řada kultur slavila svátek mrtvých předků začátkem listopadu. Květiny, vonný dým, svíce a jídlo patří mezi nejčastější dary.

Rituál pozdravu předků

Tento rituál mne naučil haitský hougan (kněz-šaman) žijící na Floridě. Nenechte se zmást jeho jednoduchostí. O jeho síle svědčí to, že jeden z mladý muž, kterému jsem uložila vykonat jej, později odjel na Haiti a stal se prvním českým houganem vysokého zasvěcení. Taková je síla předků!

Velké úspěchy a růst duchovní síly se stejným rituálem zaznamenal také jiný mladý muž z Prahy, který po měsíci prohlásil, že “už nikdy nesundá svůj oltář předků, a naprosto pozbyl potřeby zabývat se jinými bytostmi”. S předky si vystačí, udělají pro něj všechno, co potřebuje. Duchovní prací a léčitelstvím se začal zabývat profesionálně a zaznamenával velké úspěchy, ve věku pouhých 20 let. Taková je síla předků!

Třetí takový příběh, na jehož pokračování teď čekám, je žena, která zdědila po předcích jasnovidné nadání, které se předávalo z obou stran, matky i otce. Její matka i teta o něm věděly, ale nechtěly se jej zhostit. Možná i vaše rodová linie na někoho takového čeká!

Váš prospěch z tohoto rituálu bude největší, pokud:

 • Máte v rodě blízké lidi (rodiče, sourozence…), ke kterým jste měli blízko, a kteří kteří předčasně zemřeli
 • Vaši rodiče a jiní předkové se zabývali léčitelství, věštěním a pod.
 • Vaši předkové byli slavní a úspěšní lidé
 • Ve vašem rodě se vyskytují duchovní dary

Všichni lidé, které jsem výše zmínila, měli tyto předpoklady. Matka mladšího muže dokonce praktikovala meditaci a jógu od mládí, a počala jej rituálně, vědomým početím. Komu se poštěstilo přijít na svět takovým způsobem, měl by se kultem předků rozhodně zabývat. Své přínosy však bude mít tato praxe pro každého, kdo se cítí hrdý na svůj rodokmen, jehož předkové dosáhli jistých úspěchů nebo tvoří soudržnou rodinu.

Opakuji se, ale požehnání předků je opravdu pro mnoho lidí nejsnáze dostupným bonusem z duchovního světa, po kterém stačí sáhnout.

Nicméně vyslovím také varování. Neměli byste “to” dělat, pokud “to” nemyslíte vážně. S přáteli z branže si vyprávíme spousty příběhů, kdy přišel člověk celý nadšený se učit, a poté, co doma postavil oltář podle zadání a opravdu vyvolal duchy, přestal zvedat telefon a už se nikdy neobjevil. Češi na duchovní věci nevěří a často si tyto věci představují jako něco, co je tajemné a vzrušující, asi jako sledovat Akta X. Zblbnutí konzumní kulturou si představují, že mohou televizi vypnout, když je přestane bavit. Nutno říci, že takhle to nefunguje! Že není dobrý nápad vozit si z dovolené africké masky už zjistit nejeden turista. Totiž to, že vy v duchovní svět nevěříte nebo s ním nemáte přímé zkušenosti neznamená, že on nevnímá vás a že nezareaguje, když se rozhodnete jej oslovit. Nebuďte duchovní turista!

Budete potřebovat:

 • sklenici vody
 • bílou svíci
 • bílý talířek

Poznámka: Když hovoříme o pokloně, poklona se dělá tak, že se jen ohnete lehce v kolenou a zůstáváte napřímení, čelem ke zvolené světové straně.

Princip rituálu je jednoduchý. Budete do čtyřech světových stran vykonávat poklonu a svým předkům vysílat tři kvality: Lásku, Úctu a Čest. Do toho budete s bílou svící přinášet světlo a osvěžovat je kapání vody. Jak bílé světlo, tak voda se univerzálně považují za portál do světa duchů. (Vizte fotografované oltáře.) Předky to bude přitahovat, osvěžovat a jak platí v duchovním světě “dar si žádá dar”, takže rádi udělají něco pro vás.

 1. Obraťte se na východ a zapalte svíci. Vezměte ji do levé ruky, sklenici do pravé. Proneste: “Duchové předků z matčiny strany, duchové předků z otcovy strany, vzdávám vám lásku, úctu a čest!” Kápněte trochu vody na zem a pokloňte se.
 2. Otočte se po směru hodinových ručiček na Západ, a zopakujte pozdrav. Kápněte trochu vody na zem a pokloňte se.
 3. Otočte se naproti směru hodinových ručiček na Sever, a zopakujte pozdrav. Kápněte trochu vody na zem a pokloňte se.
 4. Nakonec se otočte po směru hodin na Jih, a zopakujte pozdrav. Kápněte trochu vody na zem a pokloňte se.
 5. Po skončení nechte svíci vyhořet uprostřed bílého talíře, a sklenici postavte vedle ní.

Ideální čas pro vykonání pozdravu je těsně před tím, než půjdete spát, aby mohlo světlo předků vstoupit do vašich snů.

O významu světových stran bychom mohli hovořit dalekosáhle, je to základ většiny známých rituálů. Dovolte mi tedy říci o něm jedinou věc, a to je, že obracením se do čtyřech světových stran vytváříte kříž. Symbol kříže je v prvé řadě spojením horizontálního a vertikálního, tedy představuje prolnutí světa lidí a duchů.

Jak požádat svoje předky o pomoc na obživu

Pokud máte naléhavé problémy nebo se z nějakého jiného důvodu chcete s duchovním světem spojit, zdravte takto své předky po dobu 21 dnů. Pořiďte si velkou kostelní svíci, kterou rozdělíte na 21 dílů.

Nakonec rituálu položte jídelní příbor kolem svíce na talíři do trojúhelníka takto: vidlička a nůž se dotýkají, a dno trojúhelníku tvoří lžíce. To znamená v řeči duchů, že potřebujete jíst. Předkové vám nejspíše nepřinesou bohatství, ale vždycky budou mít zájem na tom, abyste měli, co jíst.

Zajímavé je samotné provedení tohoto kouzla. Mám za to, že podobné nenápadné skupenství předmětů, jako svíce na talíři a příbory, nepřitahovalo v dobách nuceného pokřesťanštění pozornost ke zvyklostem otroků. Museli si vystačit s předměty, které měli, a nesměli přitom být nápadní. Složení příboru do tvaru trojúhelníku může být snadno narážka na “trojúhelník manifestace”, který známe z klasických evropských grimoárů. Do trojúhelníku manifestace se vyvolávají duchové. Haiťané po osvobození svého ostrova a vyhnání Francouzů obchodovali s evropskými okultisty, a mnoho prvků do svých tradic přejali. Když vykonáváte jakýkoliv rituál, je dobré rozjímat nad tím, že každý prvek, každý detail, jakkoliv triviální se může zdát, hraje svou roli a má metafyzický význam – včetně bílého talíře! Kruh je nejčastějším ze všech pohanských symbolů, představuje celistvost, rovnost a propojení. Bílá barva je nejen v afrokaribských kultech barvou svatosti a kněží.

Jaké obětiny patří na oltář předků?

Dobře zvažte, jestli se do této praxe chcete pouštět. Přinášení jakýchkoliv obětí duchy přitahuje. Je to prazákladní druh zbožnosti, se kterým se setkáme na celém světě. V rukou neuvážlivého duchovního experimentátora se však i něco tak pozitivního, jako oltář pro předky, může stát počátkem cesty do zkázy. Pokud jsou vaše záměry upřímné a čisté a máte nějaký osobní důvod, proč se chcete s duchy předků spojit, udělejte to. Pokud chcete vědět, jestli “to funguje”, nedělejte to.

Co jim můžete dávat?

Úlitby alkoholu, květiny a vonné tyčinky – můžete je vidět v katolickém kostele, v thajském masážním salonu nebo ve vietnamském obchodě. Vaši předkové se sytí a občerstvují životní silou z obětin, zesiluje to jejich schopnost projevovat se v tomto světě. Nejlepší je dávat jim to, co měli rádi za života. Oblíbenými druhy darů kromě jmenovaných jsou všechny různé druhy alkoholu (zejména tvrdého), voda, tabák a káva. Oltář je potřeba čistit prakticky denně, aby na něm nic nečistého nezůstalo. Mnoho lidí pak zjišťuje, že cokoliv příznivého si vymodlili, zase pozbyli, jakmile se na péči o oltář vykašlali. Pokud víte, že se o něj starat nebudete, bude lepší ho sbalit.

Poznámka: Nikdy nedávejte na oltář předků (a nejlépe na žádný jiný!) krev, a to ani svoji vlastní. Nesahejte na něj, když krvácíte. Mnozí praktikující oltáře zakrývají také při menstruaci. V tradicích, které jsem já poznala, je krev “tabu”. Bylo mi řečeno, že tím duchy rozdráždíte a pak se stávají krvežízniví. Bytosti, které krev přitahuje, ve svém domě nechcete mít.

Proč mám předkům dávat hmotné dary? Nejsou to přece duchové?

Můžete vaše spojení prožívat zcela nehmotně, je to na vás. Bez pochyby je spousta lidí, které celá idea “oltáře mrtvých” pohorší, přijde jim “pohanská” a “primitivní”. Je dobré zamyslet se nad tím, zda by to miliony lidí na Dálném východě dělali, kdyby na tom nebylo nic k užitku. Lidé všech kultur a civilizací vzývali duchy a stavěli oltáře. Pokud se nimi dokážete spojit jinak, například modlitbou, samozřejmě nikdo vás nenutí. Je zajímavé, že určité prvky, jako žehnání vody, oleje nebo svíce potkáme i v nejtvrdších protestantských církvích, které brojí proti “modlářství”. Duchové jsou možná nehmotní, ale člověk je pořád tvor hmotný, a ke svému duchovnímu životu hmotné věci potřebuje. Pro většinu současných lidí jsou rituály zdrojem občerstvení a relaxace, právě proto, že jim umožňují zapojit všechny smysl, na rozdíl např. od sledování videa nebo čtení.

Na závěr jeden legrační dotaz, který jistému šamanovi přišel:

“Mí předkové měli za života problém s alkoholem. Mám jim ho dávat?”

Odpověď: “Váš strýc Pedro je mrtvý, tak ho můžete nechat trochu se povyrazit!”

Vydejte se na cestu kouzel

Nechejte si posílat zdarma e-mailem výběr toho nejzajímavějšího, co jsem napsala o věštění, o magii a tajemných silách. Čtení posílám 1-2x do měsíce.

Těším se na Vás.

- Anima Noira

16 komentářů
 1. Jana

  Noro měla byste se znovu vrátit do psychiatrické léčebny asi Vaše schizofrenie nebyla zcela úspěšně vyléčena.

  Odpovědět
  • Noira

   To je od Vás milé, Jano. Posíláte často lidem anonymní maily? 😁

  • Simon

   A vy jste Jano KDO ???
   Buď článek nečtu anebo kdyz dočtu až nakonec – necham si své soudy pro SVÉHO psychologa ! Co to je za humus ?

  • Eva Grossoá

   Milá Noiro,
   doufám, že kašlete na na blbce, kteří Vás posílají do rukou psychiatrů…
   A kdybyste se tam náhodou ocitla, tak mi věřte, že jsou tam lidé mnohem super, než v běžném životě….
   Okrajově se zajímám o věci- “mezi nebem a zemí”. Vás jsem vůbec neznala.
   Můj muž mi koupil Vaší knihu. Mám nad čím přemýšlet.
   Určitě se Vám ozvu. Přeji jen to nejlepší. Agora

  • Noira

   Děkuji moc, Agoro. Věřím, že příští rok vyjde nejméně jedna další kniha. O svojí zkušenosti “v blázinci” jednou napíšu povídku 🙂

 2. san schedelbauerova

  milá noiro,dějuji ti za tvuj článek,velmi mě povzbudil.Chci napsat o tomhle.Mněla jsem předka,který byl čaroděj,prý se to ted přeneslo na mě,ale naše celá rodina z matčiny strany byla dlouho prokleta,vedlo se nám špatně,prokletí už je ale zničeno,tak jestli to byl on co to provedl,tak je to smutný.Musela jsem o tom napsat.Jinak ostatní předky uctívám,Děkuji těčím se na další článk

  Odpovědět
  • Noira

   Zdravím Sandro,
   samozřejmě nevím, nebyla jsem tam, nežila jsem v tom. Ale smutná pravda je, a to ti každý profesionální čaroděj či kriminalista potvrdí, že většinu kleteb a většinu mordů spáchají mezi sebou příbuzní 😖 Bývají v tom spory kvůli majetku a hluboké osobní křivdy. Možná mu bylo ukřivděno, možná to byl prostě zlý člověk, který se rád opájel mocí nad lidmi. Magie takové lidi přitahuje. Bohužel!

 3. Adramelech

  Pokud je mi známo, tak v oblastech, kde je kult předků obvyklý (Afrika, Haiti) se nestává předkem v okultním smyslu každý zesnulý fyzický předek, nýbrž pouze ten, který disponuje velkým množstvím ašé (magické síly). Kromě toho je taková fabrikace předka finančně dosti nákladnou záležitostí, spojenou s různými pro Evropana odpuzujícími obřady, jako je např. oškrabávání kostí apod. Nejsem si jist, jestli soft verze, kterou navrhujete, může fungovat. Nemáte povědomost o tom, kolik osob v ČR uctívá předky Vámi popsaným způsobem a s jakými výsledky?

  Odpovědět
  • Noira

   Kult předků je univerzální a setkáte se s ním v každé známé civilizaci, včetně těch moderních (viz fotografie v předchozím díle). Výsledky závisí na individuálních talentech a na úsilí každého praktikujícího. V USA, ve střední ani jižní Americe, dokonce ani na Haiti drtivá většina věřících kosti předků neoškrabuje. S těmi zmiňovanými odpudivými obřady, o kterých se zmiňujete, jsem se setkala pouze v souvislosti s černou magií – tam bylo potřeba vykopat hrob otcovraha… vykládal mi z kostí také jiný šaman, z tradice Palo Mayombé, který kosti zdědil po předcích. Dnes už toto orákulum upadá v zapomnění, mi říkal. Jestli jste článek dočetl, o dvou lidech, kterým tato praxe změnila život, se v něm zmiňuji. Spoustě dalších pomohla urovnat různé, hlavně rodinné problémy. Takže smysl má. Je to podobný druh otázky, jako ptát se, jestli má smysl dělat pakty s démony bez lidských a zvířecích obětí. Jasně, že má. Většině lidí to funguje. U černomagických rituálů má vždy stěžejní význam porušování kulturních tabu. Po pravdě nevím, jak to mají v Africe, jejich tabu budou zřejmě jiná, než ta západní. U nás je tradice pohřbu do země, a vyhrabávání mrtvol bylo vždy spojeno s tabu a přísnými tresty. Takže přirozeně táhlo černé mágy…

   Ještě k těm rituálům “povýšení předků.” S těmi jsem se také setkala, to se týká zasvěcených kněží, a rodových linií, kde se věnují všichni okultismu (což bývá časté). Samozřejmě, že takový předek vám daleko víc pomůže, protože dosáhl duchovní síly. Právě z tohohle důvodu se všichni zasvěcení snaží jako jednu z prvních věcí začít posilovat svoje předky, protože vědí, že jsou zdrojem jejich duchovní moci a ochrany.

   Ohledně ceny rituálu, snad raději pomlčet 🙃 Víte, ony všechny rituály, kterým lidé přikládají obzvlášť velkou moc, jsou spojeny s obzvlášť vysokými náklady – proč asi? 😁 Když se nad tím zamyslíte, ani to jinak být nemůže. Je to stejný mechanismus, jako porušit kulturní tabu. Chceš, člověče, nadobyčejnou moc? Pak se musíš nadobyčejně snažit, a prokázat svoje odhodlání, svoji odvahu, své zdroje. Na takové zasvěcení na kněze nebo svázání s duchy prostý člověk obvykle spoří celý život. V reklamě na kurzy Santeríe, které se učí v Bratislavě, jsem se setkala s vysvětlením, že čarodějové, kteří vydají na svoje učení veškeré peníze, a musí obstát ve zkoušce si je obstarat, jsou potom lepší čarodějové, než znudění západní lidé, kteří nic neobětovali.

   Je to smutný fakt, že i kdyby někdo zveřejnil na internetu celý grimoár a po deset generací tajně předávanou praxi, nikdo tomu věřit nebude, pokud se to správně “neprodá”. Ujišťuji vás, že principy magie na celém světě jsou stejné, a stejně tak lidské psychologie a šarlatánství. Ale jak říkal profesor na Fildě: “Musíte uznat, že stát pod mříží, na které je přímo nad vámi obětován býk a na vás tryská jeho teplá krev, to muselo být pro zasvěcované v Mitrhrově kultu být skutečně silný zážitek…” Takže asi tak. To, že za býka dostanete podstatně více zaplaceno, než, řekněme, za holubici, jenom dokládá mou pointu.

 4. Adramelech

  Neměl jsem na mysli žádné černomagické praktiky, ale běžnou rituální praxi v Beninu, jak ji popisuje Kateřina Mildnerová:

  http://www.antropoweb.cz/cs/tradicni-africke-nabozenstvi-vodun-v-beninu

  S dynamizací účinku magických obřadů prostřednictvím finanční investice jste to ale vystihla perfektně. Možná to platí i pro západní astrology a kartářky: Jakou budoucnost si klient zaplatí, takovou bude mít. 🙂

  Odpovědět
  • Noira

   Píšu z perspektivy amerického Voodoo, pro mne jsou zajímavé věci, které praktikují lidé ze stejného kulturního okruhu jako my (tj. západního). Tam byly podmínky jiné, než v Africe a došlo ke smísení s bělošskými tradicemi.

   Ano, jaký rituál si klient zaplatí, natolik mu bozi požehnají ☺ Existuje přísloví: Ani duchové (Lwa) nejí zadarmo. Tedy, když požehnají, dostanou obětiny. Když požehnají hodně, dostanou jich hodně. Je to provázaný systém 😉

 5. hana

  I já se setkávám se svými blízkými zemřelými a vždy je mi to k užitku, vždy se objeví s řešením, když něco vážného řeším, a je to fajn, hned vím, jak věc dopadne. Jsem z to ráda, moje babička předvídala budoucnost, viděla věci,jaké se stanou dopředu i mě se občas poštěstí a mám vize, kde vidím jisté věci. Jsem za tento dar ráda.

  Odpovědět
 6. Ludmila

  Dovoluji si doplnit k pasáži o symbolech jiný náhled. Roky studuji čínskou kosmologii, cca 5 tisíciletí staré učení, které bylo po mnoho staletí tajné, první zákaz se datuje do 5. – 6. století př. n. l, druhý za kulturní revoluce. Teprve v tomto tisíciletí bylo učení odtajněno. Písemné zdroje byly zničeny před více než 2,5 tisícem let (až na výjimky – tou je Kniha proměn, I ťing, která byla považována za neškodnou). Tehdejší vládce si byl vědom síly učení. Mistr byl schopen manipulace a takto získat moc. Učení se poté předávalo tajně a ústně Mistrem, který byl vázán odpovědností za výběr žáka právě z etických důvodů. Na konci 19. století byly nalezeny v jeskyních tabulky, které jsou cca 5.000 let staré. K symbolům: Kruh (a bílá barva) se přiřazuje k elementu Kov, Čchien = Nebesa. Tudíž zjednoduše kvůli srozumitelnosti se jedná o podporu Nebes. Člověk takto stahuje energii Nebes na svislici ve tvaru kříže, Nebesa (lze použít pojem nehmotný svět) – Člověk – Země (hmotný svět), na horizontále se zobrazuje Minulost – Přítomnost – Budoucnost. Jedním ze základních postulátů učení je “Tady a teď “, průsečík vertikály a horizontály. Vzhledem k tisícům hodin studia jak na seminářích, tak i z jiných zdrojů, musím se omezit na toto zjednodušené vysvětlení uvedených symbolů tak, jak je vnímá čínská metafyzika

  Odpovědět
  • Noira

   To je zajímavé pojetí a dává v tomto kontextu uctívání předků smysl. Ostatně kult předků je v Číně velmi významný.

 7. Silvia

  Mňa by zaujímalo, či je možné predkov požiadať o pomoc aj v prípade, ak ich vôbec nepoznáme – ak je niekto adoptovaný a o svojej biologickej rodine nič nevie. Alebo, či v takomto prípade má skôr pracovať s predkami vrámci svojej adoptívnej rodiny. Ja viem trochu divná otázka :D.

  Odpovědět
  • Noira

   Určitě ANO. Ve všech kulturách existovala adopce, kdy se různými rituály dítě “přijalo do rodiny”. Myslím, že takový člověk bude mít napojení na obě rodiny, ale osobní zkušenost s tím nemám. Sama jsem se setkala s předky, které znám jen z vyprávění nebo ani to ne, např. ve snu.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *