Jak se lidé stávají jasnozřiví

Dub 13, 2019 | 11 komentáře(ů)

Jak člověk přijde k paranormálním schopnostem? Je to náhoda, výsledek letité duchovní práce na sobě nebo se s nimi prostě narodí? Americká psycholožka Belleruth Naparstek podnikla průzkum několika desítek jasnovidných lidí a zjišťovala, jaké společné prvky mají jejich příběhy. Jaká je vlastně zjevná souvislost mezi traumatickou zkušeností a rozvojem nadpřirozených schopností?

V tomto článku najdete vyváženou odpověď, založenou na několikaletých zkušenostech s probouzením psychických schopností u sebe i druhých lidí, jakož i s případy náhlého propuknutí jasnozřivosti.

Jasnozřivost následkem traumatu

Pokud jste někdy zažili vyhrocenou situaci ohrožení života, byli jste nejspíše ve stavu změněného vědomí. Řada lidí popisuje zvláštní stav “přepnutí se na autopilota” ve chvíli, kdy se dostali do ohrožení. Adrenalin, vyplavený do krve, způsobuje zvláštní stav extrémní bdělosti, spojený s vnímáním věcí jakoby velice pomalu. Současně pocit určitého oddělení, “jako bych se viděl ve filmu” nám umožňuje pozorovat situaci bez vášně a vyhodnotit ji objektivně.

Tato schopnost nám dává obrovskou výhodu a umožňuje přežít kritické zážitky. Bohužel také zapisuje tyto prožitky do našeho podvědomí velice silným způsobem, takže nás mohou v budoucnosti navštěvovat formou nepříjemných vzpomínek, tzv. flashbacků. Flashback je zpětný záblesk něčeho, jako střih ve filmu, kdy se děj vrací do minulosti a hrdina vzpomíná na něco, co prožil. Může jej spustit nahodilý podnět, související s prožitou situací.

V psychiatrické literatuře najdeme četné doklady probuzení se psychických schopností právě následkem traumatického zážitku. Známá duchovní autorka současnosti Doreen Virtue často hovoří o své zkušenosti přepadení v autě. To, co nám otevírá paranormální schopnosti ale není trauma samotné, nýbrž prudké vyplavení hormonů, které zvyšují bdělost a rozšiřují naše vědomí. Toto poznání bylo často využíváno v iniciačních rituálech šamanismu, které byly často velmi brutální.

Proč jsou duchovně nadaní jedinci tak často zneužívaní?

Pokud se pohybujete delší dobu mezi jasnovidnými lidmi, mohlo vás už zarazit, kolik z nich má opravdu temnou minulost s mnoha ošklivými prožitky, které často sahají do dětství. Dříve jsem měla prostě dojem, že k duchovnu jsou přitahovaní pošramocení lidé, aby v něm našli útěchu, ale čase jsem narazila ještě na jiná, stejně dobrá vysvětlení, proč se tak děje.

Jedna z teorií říká, že děti, které mají psí (jak se často hovoří o jasnovidectví) vyzařují zvláštní světlo, které k sobě stahuje ty, kdo jej sami nemají, jako mouchy ke světlu a toto je příčinou, proč ve svém dětství a mládí často tolik zkoušejí. Jinými slovy, určité síly nemají zájem na tom, aby dorůstali jedinci se silnými mimosmyslovými schopnostmi, a tak se je často snaží dohnat až k sebevraždě.

Mnoho lidí hovořilo také o tom, jak se jim otevřelo třetí oko, když prožívali delší období intenzivního napětí ve společnosti, například při nepokojích v 60. letech.

Intuice jako výhoda v nebezpečném prostředí

Další pozorování říká, že dítě, které vyrůstá s rodiči, kteří jsou nějakým způsobem nepředvídatelní – alkoholici, výbušní nebo duševně nemocní – si vybuduje velikou citlivost vůči náladám druhých, což je základem telepatických schopností.

Mnozí jsou vystaveni vyloženě krutému zacházení a nesnesitelným podmínkám, ve kterých reagují tím, že instinktivně vyplouvají ze svého těla do rozšířeného vědomí. Tomu se odborně říká “disociace”, stav odloučení od sebe sama. Je to stejný mechanismus, který v dospělosti těmto lidem přináší úlevu, když se upnou na duchovní činnost, která skýtá mnohé změněné stavy vědomí.

Nevýhody této cesty k psychickým schopnostem jsou zřejmé. Lidé, kteří prošli týráním a zneužíváním v raných letech, mají problém vzít svůj život pořádně do rukou, protože jsou stále ochromeni strachem. Tím méně dokáží zvládat svoje nadpřirozené schopnosti. Tragédie je to zejména u duchovních profesionálů, kteří mají díky svým zkušenostem silnou motivaci pomáhat lidem, i výrazné intuitivní schopnosti, ale pokud se nedostanou k úplnému uzdravení traumatu, jejich životy se často potácejí stejně na hraně jako životy jejich klientů.

Duchovní život nicméně skýtá také množství léčivých technik, od homeopatie, přes výklad snů nebo ETF či automatickou kresbu, které mohou výrazně pomoci léčení traumatu. Pro tyto nadané je důležité kultivovat zejména techniky práce s energií vlastního těla, uzemnění se – spojení se Zemí – a vystředění, které nás navrací do spojení se svým středem.

Vrozené parapsychické schopnosti

Zděděné věštecké nebo magické, léčitelské nadání jsou obecně známým jevem. Pokud někdo z vašeho příbuzenstva měl tyto schopnosti, je velice pravděpodobné, že se v rodě objeví zase, i když někdy mohou přeskočit několik generací, a projevit se různě. Pokud jste vyrůstali v blízkosti někoho kdo duchovně pracoval, lhostejno v jaké tradici, bude pro vás daleko přirozenější se v těchto energiích orientovat. Tento způsob získání parapsychických schopností bude nyní čím dál častější – hovoří se o indigových dětech – protože více a více lidí začíná otevřeně praktikovat různé formy pohanství a esoteriky.

Zkušenost blízké smrti

Stavy komatu a klinické smrti jsou jednou z nejdrastičtějších, přímých cest, jimiž se v lidech probouzejí parapsychické schopnosti. Od 70. let existuje výzkum na téma zážitků blízké smrti, a bohužel největší zájem vzbuzuje u světových armád, které často zapojily postižené vojáky do experimentů mimosmyslového vidění. Rozvoj intuice nejspíše souvisí se stimulací určitých částí mozku. K rozvoji také často dochází následkem epileptických záchvatů.

Meditací a jógou k psychickým schopnostem

Existují samozřejmě i příjemnější a bezpečnější cesty k rozvoji intuice. Mezi ty nejtypičtější patří:

meditace a autohypnóza
jóga, čchi-kung a jiná tělesně-energetická cvičení včetně bojových umění
práce s dechem
sporty a umění vyžadující koncentraci
modlitba, rituál a řízená vizualizace

Jedním z aspektů těchto praktik je, že vyžadují velkou pravidelnost, sebedisciplínu a vůli. Tím pádem zvyšují schopnost koncentrace a vůle. Svou roli také hraje celkové navýšení a očištění tělesné energie. Zaměřená pozornost podporuje vyplavování serotoninu, který nás uklidňuje a upozaďuje analytickou mysl. Jakmile se mysl utiší, vzniká prostor pro vnímání jemnějších informací. Jak se říká, hlas anděla strážného je hlasem velice tichým, a zaniká v hluku světa.

Blízkost energetického pole silné osoby

Jedním z nezvyklých, ale přitom velmi tradičních způsobů, jak přijít k parapsychickým schopnostem je prostě je “chytit” od někoho, kdo je již má, tím že přebýváme v jeho blízkosti nebo s ním komunikujeme. Nemusí jít o blízkost fyzickou a nemusí to být vyloženě duchovní učitel, ale kdokoliv, kdo nás inspiruje a nabije velikostí svého aurického pole. Různé známé osobnosti a umělci mívají také výrazné energetické pole.

Souvisí to se starým poznatkem, který se cituje zejména v kontextu magie prosperity, že “s jakými lidmi se stýkáš, takovou úroveň bohatství nakonec máš.” Podobným způsobem se přenáší mezi lidmi také duchovní schopnosti. Čarodějnice odedávna využívaly moc magického kruhu. Skupinové rituály v současnosti stále potvrzují, že přítomnost více duchovně otevřených lidí v jednom záměru obrovsky zesiluje jeho účinnost. S tímto poněkud málo známým aspektem se dobře pracuje na seminářích.

Staří zenoví buddhisté věřili, že k přenosu nauky dochází nejen formou výkladu, ale třeba i tím, že na vás mistr pohlédne a jako by z něj na vás přeskočila jiskra božského vhledu. Chcete-li v sobě probudit jasnozřivé schopnosti, určitě je dobrý nápad vypravit se do společnosti lidí, kteří je rozvíjejí. Samozřejmě, taková společnost má i své stinné stránky, jakými jsou kletby a pletichaření, takže společnost lidí je třeba dobře vybírat.

Nejúčinnějším způsobem přenosu je vědomé a záměrné předávání od učitele k žákovi, formou zasvěcovacích rituálů. To se dělo od počátku věků, a je to nezastupitelnou součástí magického učení se.

Silně nadaní jedinci mohou zjistit, že dokáží energie a dovednosti vstřebávat nejen z pole pokročilých lidí, ale dokonce i z jejich předmětů, knih, obrazů nebo pouhým informačním napojením!

Láska a srdcebol otevírají cestu intuici

Krásným a někdy velmi bolestným způsobem, jímž se mohou otevřít naše schopnosti, je zkušenost lásky. Mnoho autorů říká, že samotná zkušenost zamilovanosti je paranormální a otevírá hranice našeho Já. Telepatické jevy mezi milenci jsou docela obvyklou zkušeností!

Tragický odchod milované osoby je často spouštěčem kontaktu s duchy a hledáním odpovědí v jemnohmotných sférách. Stejně jako zážitky krajní hrůzy nebo blízké smrti, zkušenost ztráty a žal z ní vyplývající mají potenciál otevřít člověku nejen srdce, ale i přístup k dříve nepoužívaným schopnostem.

Jedna z mých prvních zkušeností se zázračným uzdravením byla s první láskou. Byla jsem tím mužem docela unešená a tolik jsem se zamilovala, že jsem ani na chvíli nepochybovala, že mohu udělat cokoliv a tak se mu dva týdny po našem sblížení zahojily desítky let staré jizvy, k velkému překvapení lékaře, a i v dalších měsících pokračovalo mizení různých následků po úrazech, které se neměly nikdy vyhojit.

Začněte používat svůj šestý smysl

Otevřete dveře ke svojí intuici a začněte rozumět symbolům a řeči svého podvědomí na semináři Šestý smysl.
Mohou vás také zajímat služby v oblasti jasnovidectví.

Vydejte se na cestu kouzel

Nechejte si posílat zdarma e-mailem výběr toho nejzajímavějšího, co jsem napsala o věštění, o magii a tajemných silách. Čtení posílám 1-2x do měsíce.

Těším se na Vás.

- Anima Noira

11 komentářů
 1. Adramelech

  Kromě toho lze tyto schopnosti získat magickým výcvikem, např. podle Bardonova systému. Jasnozření je v podstatě nazírání astrálu a aby bylo k něčemu, je třeba, aby jedinec uměl své zření zacílit. Konkrétně třeba navázat kontakt s nějakou entitou prostřednictvím její signatury či sigila. Když však takové lidi hledám kvůli provedení případných kontrolních pokusů, zjišťuji, že to skoro nikdo neumí.

  Odpovědět
  • Noira

   Zřejmě jste neměl štěstí. Takových experimentálních skupin jsem potkala celou řadu (v zahraničí i u nás) a některé z nich svoje výsledky i publikovaly. Tuším, že se tomu říká “Verified Collective Gnosis” či tak nějak – v protikladu s “Unverified Personal Gnosis”. Většina mých čtenářů se o práci s bytostmi nezajímá, mají z toho uctivý respekt a pro sesílání svých kouzel a rituálů je v podstatě ani nepotřebují… otázky jasnozření je zajímají spíše z ohledu předtuchy, předpovídání budoucnosti nebo tak nějak pro pocit, že “jsou i jiné světy”, které s námi komunikují. Co je sigilum nebo signatura nebudou ani vědět. Pro mne osobně společníci na rituální nebo mystickou práci přišli vždycky sami, v pravý čas, často ani nevoláni, nehledáni. Jen bylo potřeba si je vytřídit, protože ne všechno, co vesmír pošle, je třeba hnedka brát 🙂

 2. Adramelech

  Dík za upozornění na anglickou terminologii, která – jak jsem zjistil na webu – poněkud kolísá. Každopádně se rozlišuje mezi Collective Gnosis, Shared Personal Gnosis nebo Verified Personal Gnosis na jedné straně a Unverified Personal Gnosis či Individual Gnosis na druhé straně. Zdá se, že různé okultní skupiny preferují různá označení pro tyto věci. Okultní terminologie však vždycky byla pěkný guláš. 🙂

  Odpovědět
 3. Klára Klubusová

  můžou se parapsychické schopnosti objevit i ze smrti jiné blízké osoby,než partnera,,včera mi umřela babička,snažím se s ní komunikovat,byla mi hodně blízká,její ztráta mě velice ranila,naposledy jsem ji viděla minulé úterý s mamkou a tetami v domově,jsem ráda,že jsem ty poslední chvíle mohla strávit společně s ní

  Odpovědět
  • Noira

   Ano, často se s tím setkávám. Že se lidem otevřou psychické schopnosti v souvislosti se ztrátou blízkého člověka.

  • Klára Klubusová

   děkuji vám za odpověd a přeji hezký víkend

 4. Jitřenka Ebnerová

  O mnohém, co jsem se zde dočetla už dávno vím nebo lépe řečeno v průběhu let mého života, a to už od dětství, jsem se s jistými jevy sama u sebe setkávala. No, nemohu říci, že bych něco vysloveně viděla, spíše jsem najednou cosi věděla- vnímala. Většinou to nebylo nic negativního, spíše mi to pomáhalo, upozorňovalo mně to… Ovšm i negativní vjem jsem zažila, bylo to po smrti mé babičky z matčiny strany. Nebylo to nic pěkného, proto se o tom nechci rozepisovat, to už je dávo pryč, aspoň si to myslím, ovšem bylo to pravdivé, skutečně jsem musela prožít mnoho nedobrého, ale já jsem průběžně dokázala negativním vlivům člit a zvládnout je či překonat je. Ty vlivy byly tak silné, že lidé z mého okolí divili se říkali, že snad ani není možné jak dokonale jsem to či nono zvládla a hlavně, že jsem to ve zdraví přežila. Promiňte, konkrétněji se nechci zmiňovat, protože nic z toho nechci oživovat. Zkrátka, co bylo minulo. Jsem pouze ráda, že mně to nijak nepokřivilo a jak říkají ostatní známí lidé, že jsem zůstala “dobrým člověkem”, který umí pomáhat. A za to velmi, velmi děkuji.

  Odpovědět
 5. dana

  Zajímá mě to. Všechny ty hormony, jak jste je tam jmenovala, a ještě je jich mnohem víc,ovlivňují proces myšlení, vnímání, hodnocení situací,jiné chápání traumat. Mě je tahle záležitost jasná, dokud pracuje a žije mozek. Po biologickém konci mozku,to asi nejsem sama koho zajímá, jestli je (bude) možná náhrada za tyto chemické substance, protože hmotný mozek myslel. Lidi si k tělu (mozku) přidali ještě duši(někteří), a mě by zajímalo jestli duše je výmysl nebo náhrada za mozek, nebo útěcha pro pozůstalé. Zajímá mě Váš názor speciálně Dana.

  Odpovědět
  • Noira

   Všechny nám známé kultury na této zemi věřili v duši, která existuje ještě před narozením a smrtí nezaniká.

 6. Jana

  U me to nastalo po klinické smrti .

  Odpovědět
  • Noira

   Ano, to je obvyklé.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *