Jak nás ovlivňují minulé životy

Kvě 30, 2020 | 4 komentáře(ů)

Co jsou minulé životy a jak nás ovlivňují? Kdo by se jimi měl zabývat a kdo raději ne? Jsou tyto vzpomínky nebezpečné? Může být karma z minulých životů mocnější než magie? Na tyto otázky odpovídá a o své zkušenosti se s námi dělí čarodějka Vanessa, naše expertka na regresní terapii a léčení prostřednictvím minulých životů.

Vanesso, co jsou to minulé životy? Jak bys to vysvětlila někomu, kdo se s těmito slovy nikdy nesetkal, a neví co si pod tím představit?

Není to vůbec jednoduchá otázka. Pokusím se na ni odpovědět. Každý máme za sebou nějakou historii, nějakou minulost, kterou si pamatujeme, nebo kterou i vytěsňujeme, která se týká našeho současného života. My ji datujeme od porodu. Dá se říci, že ji můžeme datovat od prenatálního stavu. V rámci terapie například můžeme narazit na nějaké události, pocity, které spadají do doby před narozením – můžeme si vybavit například pocity matky, strach před porodem, existenční obavu, strach o zajištění a podobně.

Ale toto vše je současný život. Co jsou tedy ty minulé? Naše duše má nějakou historii. Ten současný život je historie naší duše v současném těle, které užíváme od narození až do jeho smrti. Ale duše, duchovní kvalita, která oživuje tělo, ta je prastará. Ta může mít historii několik set let, někdo je tady několik tisíc let, někdo dokonce několik set let tisíc let. A podle toho, jak dlouho zde jsme, máme za sebou mnoho různých zkušeností, vazeb, zážitků se všemi možnými situacemi. Někdy je to tak bizarní, že nám přijde, že to snad zachází až za nám známou a zmapovanou historii, možná i za historii téhle planety, protože párkrát jsem se dostala už s klienty i do zkušeností, které svědčily spíše o tom, že jejich duše nepochází z této planety. Otázka je, nakolik byly tyto zkušenosti reálné, a nakolik je jenom nějaká práce našeho podvědomí… ale veškeré tyto zkušenosti, které se během regresní terapie odhalí, které třeba nazývám, že to je návrat do minulých životů, tak to lze zjednodušeně nazvat, jsou to nějaké dějové linky, kterými si naše duše prošla. A my se do nich během regresní terapie dostáváme, odhalujeme nějaké jejich spojitosti a nazýváme je minulostí, protože rozhodně je to něco, co už ta duše prožila.

Co je to regrese, nebo regresní terapie?

Regresní terapie je forma práce s těmihle zkušenostmi, které jsou uloženy někde v našem podvědomí. To je plné různých vzorců, přesvědčení, které často opravdu mají přesah do jiných časových rovin, mimo naši výchovu v rodině, přesvědčená získaná v tomto životě. Jsou to věci, o kterých často nevíme, kde jsme k nim přišli. Já to vysvětluji tím, že si je ta duše pamatuje, ukládá je kdesi v našem systému, a my se do nich v regresní terapie dostáváme a odhalujeme je, rozkrýváme ty zákonitosti, kde se tam vůbec vzaly tyto vzorce. Proč například tohoto člověka nemůžeme ani cítit, naopak k tomuto nás to nevyslovitelně táhne. Nemá to vlastně žádný logický základ a regresní terapie nám často ukáže důvod, proč tomu tak je.

Jak si mám v praxi regresní terapii představit? Přijdu do ztemnělé místnosti, ve které dýmá kadidlo?

V místnosti by určitě mělo být přítmí. Pouštím k tomu speciální nahrávky, které pomáhají aby se člověk uvolnil a aby se to podvědomí rozpracovalo a bylo ochotné ke spolupráci a odbourání nějakých negativních vlivů. K tomu můžeme použít vonnou tyčinku nebo kadidlo, ale to je spíše vedlejší, pokud to pomáhá člověku, by se cítil příjemně. Chvíli předtím si začneme povídat o tom tématu, se kterým člověk přišel, co vás tedy trápí, často už to mám od vás před tím v e-mailu, což je ideální, protože se na to napojím, ale pak si řekneme ještě svými slovy a z toho zvolna přejdeme k tomu, že vás začnu vracet dál a dál za ty současné zkušenosti a zcela plynule přejdeme do takového stavu změněného vědomí, do alfy, ve které většinou klienti mají oči zavřené. Nejedná se o hypnózu, není to tak že bych vás zhypnotizovala, že byste mi tam byli vydáni na milost. Je to stav, kdy si neustále uvědomujete, kde jste, s kým jste, slyšíte můj hlas jak na vás mluví, já se napojuji spolu s vámi, dost často ty obrazy dokonce sama vidím před očima, to co mi vy i popisujete, to už začínám vidět, kam po té své cestě minulostí kráčíte. Projdeme ji spolu, já vás budu neustále ukotvovat v té realitě, abyste se neztratili a neusnuli mi u toho a budeme přicházet k těm situacím, tam kde budou nějaké ty zlomové momenty, tak tam já nepracuji rozhodně tak, jak někteří terapeuti dělají, že nechávají člověka dokola prožívat to trauma. Já ses touto technikou neztotožňuji a myslím, že to je něco, co dělá té regresní terapii hrozně zlé jméno. Protože ti lidi si to pak často pamatují jako příšerný zážitek a pak se bojí. Já nikoho nenechávám znovu prožívat znásilnění, vraždu, mučení a podobné věci, které někdy tam bohužel jsou, ale naopak se snažím v tu chvilku vymyslet nějaké řešení, které se odhaluje intuitivně, jak by člověk mohl tuhle zkušenost změnit. Čili například znásilnění, pokud mi způsobuje problém vůči mužům, tak já se spolu s vámi snažím šetrně tento zážitek obejít, přepsat tyto zkušenosti tak, aby nenastala. Rozhodně nikoho nenechávám si ji znovu prožívat. Buď se na ni jenom podívá, zvědomí si ji, pochopí že aha, to je důvod, proč se mi toto děje, nebo dokonce zapracujeme s tím, když cítím, že je to potřeba, že ten vzorec přepíšeme. Například utekl jste ze zajetí, nestalo se, že by vás tam umučili a podobně. Na závěr vás vrátím, opět pomalu do dnešní reality. Nemusíte se bát toho, že byste se nevrátili, začali z toho bláznit, nic takového se mi nikdy nestalo.

Proč by se tedy člověk měl minulými životy zabývat?

Člověk, který přichází k terapeutovi, aby mu umožnil se na minulé životy podívat, by měl mít nějaký zásadní důvod, proč to dělá. Rozhodne bych nedoporučovala dělat to jen ze zvědavosti. Jen zvědavost, pokud jste se svým životem spokojeni, a jste jenom zvědaví, jestli jste byli někdy viking nebo královny ze Sáby, tak to je takový z mého pohledu zbytečný důvod. Samozřejmě je to na každém člověku, jestli si chce dát peníze jenom za takovýto výlet a náhled. Já to jenom ze zvědavosti nedoporučuji, protože se můžete dostat do situací, na které nejste úplně připraveni. Pokud jste se svým životem spokojeni a nechcete nic řešit, tak proč se tedy do svých minulých zkušeností vrtat.

V momentě, kdy ale řešíte něco, co bych nazvala začarovaným kruhem, tedy nějaký tok událostí, který se vám stále opakuje, nějaké smyčky – ať už jde o to, že se vám nedaří ve vztazích, hledáte si stále stejný typ partnera, a nenašli jste žádný kořen tohoto vzorce v rodině a výchově, nebo třeba se točíte v kruhu nějakých dluhů, finančních neúspěchů, krachů, i když máte dobrý nápad, vždycky vám ho někdo sebere, zhatí, překazí… pak už za tím bývá opravdu nějaká skrytá příčina. A ta se jinými způsoby nenajde. Můžete zkusit běžné terapie, zabývat se vztahy s rodiči, nebo osudy svých předků, ale nenajdete tam třeba vůbec nic. Často je vaše rodina třeba úplně v pohodě, spokojená a vy jste jakási černá ovce. Tohle všechno jsou důvody, proč by se člověk měl minulými životy zabývat a tyhle souvislosti zkusit najít. Protože tam se s nimi můžete pohnout, a můžete si pomoci ke zkvalitnění života.

Říkáš že klasická terapie může v takových případech selhávat… je to tak, že dokonce ani magie nemusí fungovat? Setkáváš se s tím?

Rozhodně. Já nepovažuji magii někdy, v některých případech za průchozí. Magie, kterou já považuji, že funguje prakticky vždy, je zejména ochrana. Tam, kde se snažíte se ochránit proti nějakým reálný hrozbám, tak tam to obvykle má nějaký okamžitý efekt. Nemá to důvod nefungovat i přes nějaké důvody z minulého života, protože ve vesmíru je spousta bytostí, které jsou nakloněny k tomu, vás ochránit. Ale když už se potom jedná o další věci, někdy zdravotní problémy, někdy finanční, a hlavně vztahové, tak někdy klasická magie pomůže třeba jenom krátkodobě nebo vyřeší část toho problému, ale někde to pořád ještě drhne a nestačí na to použít běžný rituál. Zafunguje při nejlepším napůl, nevyřeší zkvalitnění toho života úplně, bez toho abychom se třeba podívaly, co vlastně tyto nezdary způsobuje a zjistili jejich příčinu, která může být karmická a může souviset s pradávnými souvislostmi. A tam klasický rituál nemůže pomoci na sto procent. Může poněkud pomoci, ale máte pak dojem, že to není úplně to, co jste od toho chtěli.

Historie duše v minulých životech může být tedy mocnější, než magie, o kterou se v tomto životě pokoušíme, kterou si u někoho zaplatíme nebo kterou na nás dělají nějací lidé?

Přesně tak. To jsou ty případy, kdy ten člověk obejde třeba i několik mágů nebo má třeba i výborného mága, čarodějnici, který mu pomáhá, ale pořád to naráží na to, že jedna věc se vyřeší, druhá se zhatí, nějaký problém jinde… nebo se ta situace vrátí, dva tři měsíce je to dobré, a pak se vrátí s plnou silou. Takže tam bych řekla, že je naprosto nezbytné, pokud ten klient chce, aby jeho život byl lepší, abychom zkusili regresi.

Mohla bys uvést nějaké příklady, příběhy ze své praxe, kdy samotná magie nestačí?

Klasický příklad, kde selhává vztahová magie, magie na vášeň může selhat třeba v takovém případě, kdy se ukáže, že všechno v tom vztahu perfektně funguje, ty lidi si rozumí, milují se, mají podobné zájmy, drží při sobě, chrání se navzájem, je tam pocit naprosté sounáležitosti, ale takové spíše až kamarádské, bez toho aby tam vznikala jakákoliv vášeň. Samozřejmě, že když jsou to manželé po x letech, tak už ta vášeň vyprchává sama o sobě, ale když jsou to třeba mladí lidi, kteří mají rádi sex a jsou ze své podstaty vášniví, a teď mezi sebou jim to nejde… až jim to začíná připadat nepatřičné a hnusné – a přitom na jiných vztazích neměli problém se sexualitou! – samo o sobě je napadne, “No jo, když my jsme spíš jako bratr a sestra” nebo “My jsme jako máma a syn”. A ono se to v té regresi ukáže. Že měli spolu výborný sourozenecký nebo rodičovský vztah. Ty duše mají tendenci se k sobě navracet, vyhledávají se navzájem. Často potkáváte stále ty samé lidi. Takže když se pak stane , že se tyto duše potkají, narodí se ve stejném městě, ale už nejsou sourozenci, nejsou biologicky příbuzní, najdou se na základě nějaké podobnosti, ale vášeň mezi nimi být nemůže, protože duše si pamatuje, mimo toto tělo, že byli příbuzní, takže tím pádem jim ten sex přijde nepatřičný.

Pak bych uvedla jiný příklad, zase když se podíváme na finance, tak jsem pracovala s klientkou, která měla neustále nějaké finanční problémy, naletěla různým podvodníkům, takhle přišla o byt a o nějaké úspory. Pořád se snažila rozjet nějaké podnikání a vždycky narazila na člověka, který ji obral, využil. My jsme tam udělaly nějaké odklínací rituály, nějakou ochranu, takže už se k ní takovíto lidé nedostávali. Ochranná magie většinou funguje rychle. Začali jsme finančními rituály, fakt silnými rituály na prosperitu a peníze, prorážet to, aby k ní ten tok peněz mohl. Peníze vždy na chvilku přišly, protože ten rituál byl natolik silný, že to prorazil, takže ona vždy na chvilku přišla k nějakým penězům, ale nepodařilo se to stabilizovat tak, aby ten tok peněz k ní byl stabilní, že by měla tu jistotu příjmu, po které toužila a která je pro každého důležitá. Tak jsme se na to zkoušely dívat systémem regrese a emočního čistění, kdy jsme se dívaly, co je za jejími emocemi, jejího strachu z chudoby, pocitu nedostatku a začaly jsme tam zjišťovat různé souvislosti, které se objevovaly z jejích minulých inkarnací a začaly jsme odstraňovat a přepisovat tyto faktory v těchto minulých životech. Nebylo to otázkou jedné regrese, protože její duše byla opravdu celkem stará, takže tam toho bylo hodně. Vím, že ne každý vydrží regresní terapii, při které by se vyčistilo všechno, protože ta trvá třeba šest hodin. Takže jsme ji rozdělily na tři fáze. K ní potom postupně začaly přicházet nové příležitosti, začala potkávat nové lidi, kteří už to s ní nemysleli tak, že by ji chtěli jen obrat a využít. Začaly jí chodit nové možnosti, jak se vzdělávat v oboru a nové příležitosti. Postupně se to dostalo na úplně jinou úroveň, a nyní po tři čtvrtě roce práce s rituály a regresemi se její finanční situace markantně zlepšila.

Co ty sama osobně považuješ za nejbizarnější příhodu ze své praxe?

Kdybych se měla bavit o něčem fakt bizarním, tak tyto příhody by asi ne každého oslovily v pozitivním smyslu, protože někdy tam narážíme na obrazy, kdy vidíme lidské oběti a krvavé rituály. Což byly věci, které se běžně děly v minulosti. Tady bych doporučila, když člověk na něco takového narazí, když se dostane k těmto zkušenostem, aby se toho nebál. Aby si uvědomil, že to byla součást nějaké doby, v které tehdy žil a třeba to i dělat musel. A jestli si tím duše udělala nějaké karmické dluhy, tak teď jsme tu od toho, abysme je zvládli napravit. Neradila bych nikomu, aby si tyto zkušenosti zapíral a šel cestou nějakého “sluníčkaření”, že ne, že on je přece hrozně pohodový člověk a k této minulosti se nehlásí. Ta duše si stejně tuto minulost pamatuje a pokud se někdo někdy přes x staletími upsal Satanovi, tak tím že dnes bude chodit do kostela, modlit se a polévat se svěcenou vodou tak nevyřeší vůbec nic. Je lepší minulost přijmout, nějak se s ní sžít , nějak ji do sebe zapracovat tuto zkušenost, a pokusit se žít v souladu s tím, co ta jeho duše za sebou má. Je to rozhodně lepší, než ze sebe dělat něco, čím nejsem. Takže to je jedna věc, kterou bych k tomu řekla.

Za bizarní třeba považuji, když se ženám, které v minulosti dělaly čarodějnictví, a takovou tu primitivní, ale velice účinnou milostnou magii, pak potkávají ty očarované muže dnes, a oni po nich prahnou, dolézají za nimi posedle, prahnou po nich. Jejich očarované duše jsou zmámené i po x staletích. Jakmile dotyčnou ženu vidí, přepisují na ně domy, plazí se za nimi se všemi svými úsporami… takže to je také vtipné vidět, když se na to pak podíváme, proč je ten muž tak posedlý. Proč mi tady po první schůzce nabízí všechno. A zjistíme, že jsme ho někdy před pěti sty lety očarovaly na to, aby veškerý jeho majetek připadnul nám.

V jakých záležitostech se lidé mohou na tebe obrátit?

V jakékoliv záležitosti v jejich životě, kdy jim připadá, že se opravdu nedaří, že se motají v jakémsi kruhu nebo smyčce. Takový ten pocit, že ať udělám cokoliv, tak já ten vztah zkrátka nemám a mít nebudu. Ať udělám cokoliv, tak vždycky někomu naletím. Ať se snažím jak chci, tak ona ta práce mi vždycky nějak nevyjde, vždycky jenom dřu na druhé lidi… za tím často může být třeba to, že jste někde dali nějaký slib chudoby jako řeholníci, nebo nějakému svému feudálnímu pánovi, že mu budete sloužit a to se vám může propisovat doteď. Co se týká těch vztahových věcí, tam jsou za tím strašně často nějaké přísahy věrné lásky, lásky za hrob a podobně, které nejdou někdy odstranit běžným odklínáním. Někdy to funguje, ale někdy je to málo a musíme se na to podívat v regresi a vrátit se třeba před ten okamžik, kdy jste tady tento slib dali a nějak odejít z této situace třeba tak, že se to vůbec nestalo. A ona se ta současná realita také změní. Ono se nějakým způsobem propíše, ta duše trochu přetvoří ten zážitek, jak ho má uložený v podvědomí a podle kterého vzorce teď pracuje a začne pracovat jinak. A tím pádem, že až pomine ten zvyk, že vy jste přece taková, chováte se nějak, ono to totiž také není lusknutím prstů, dojíždí to v rámci dalších týdnů, ale postupně se ta změna udá a vy zjistíte, že reagujete úplně jinak, než bylo pro vás běžné, a najednou to jde. Najednou je možné mít peníze, najednou je možné mít zajímavou práci.

Děkuji za rozhovor. Povídání o Vanesse, jejích zkušenostech a službách najdete na této stránce.

Tajemství minulých životů

Navštivte seminář, kde se naučíte sami si vybavovat vzpomínky na svá předešlá vtělení a pracovat s nimi. Poskládáte si střípky svých zážitků a vzpomínek a pochopíte konečně, kdo jste.

4 komentáře
 1. Adramelech

  Reklama na konkurenci? No toto!

  Odpovědět
  • Anima Noira

   To není konkurence 😉

 2. Vap

  Hezký článek.Ale já bohužel patřím mezi ty lidi u kterých regresní terapie technicky nefunguje, protože zřejmě asi nejsem schopný upadnout do “alfy”, prostě žádné vize, jen tma před zavřenýma očima.Takto někdy před 12-ti lety se mnou ztratila nervy jedna docela známá regresní terapeutka.Ani ty vizualizační tréninky mi téměř nefungují, všechno takové potemnělé, na co se soustředim, to se ihned ztratí v mlze a tmě.

  Odpovědět
  • Anima Noira

   Existují i jiné techniky, které nezávisí na vizualizaci. Na semináři je představuji. Je také otázka, zda vám duchovní zrak neblokuje např. nějaká kletba.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *