Černá a bílá magie lásky

Dub 5, 2019 | 2 komentáře(ů)

Milostná magie, označovaná také jako magie lásky nebo červená magie, patří mezi mezi nejžádanější služby čarodějů po celém světě. Doklady o ní nacházíme od úsvitu lidských dějin. Tento článek pojednává o speciálních výzvách, které tato magie a přináší a proč je tak snadné sklouznout na temnou stranu. Jak vypadá černá a bílá magie lásky? A co nám obě tyto cesty mohou přinést?

Když hovořím o magii lásky, nemám nutně na mysli čarování při úplňku se svíčkami. Když jde o lásku a touhy, mnoho lidí zvládá čarovat pouhou silou mysli. Jsou to momenty, kdy nás opanují mocné vášně, co někdy hraničí s nepříčetností. Psychického působení může být najednou schopen i člověk, o kterém bychom to jinak neřekli. Dá se říci, že milostnou magii provádíme všichni, když se snažíme okouzlit nového partnera a seznámit se. Dokážeme také zapojit intuitivní síly v situacích, kdy pocítíme potřebu ochránit náš vztah před cizími vlivy.

Toto jsou základní situace, v nichž nalézá své uplatnění magie lásky:

 • Na získání vztahu
 • Oživení nebo udržení vztahu
 • Na usmíření
 • Abychom se zbavili nechtěného nápadníka nebo vměšování třetí osoby
 • Na přerušení vazeb k bývalému partnerovi

Poslední druh rituálu je spíše moderní, ale příklady všech předešlých nám historie zachovala. Pokud byl rozvod nemožný, nebo praktický nedosažitelný, a předmanželské vztahy se nepěstovaly, význam takových rituálů přirozeně byl daleko menší, než dnes, kdy se s rozvodem a s rozchody setkáváme v praxi neustále. Starší obdobou takového kouzla by byl nějaký zvyk, který děvčeti nebo mládenci umožňoval zapomenout na neopětovanou lásku.

Z uvedených příkladů je vidět, že magie lásky patřila vždy a bude patřit k základním rituálům lidského života. Touhu člověka po rituálech dokládají například dnes mnohými svatebními agenturami kříšené lidové zvyky, které mají manželům přinést hojnost a štěstí.

Bílá magie lásky

Bílá magie lásky se většinou zaměřuje na dvě oblasti. Tou první je zlepšení stávajících vztahů – oživení vášně, zajištění věrnosti nebo ochrana vztahu před cizími vlivy. Jako cizí vliv si můžeme představit vměšování příbuzných nebo jiných nepřejících lidí, jakými jsou bývalí manželé a manželky. Patří sem také magie usmiřování a svým způsobem také veškeré rituály a kouzla na harmonický domov a pokoj v domě. Cílem těchto kouzel je zdraví, pokoj a prosperita všech lidí v domě a jejich vzájemné vztahy.

Nejoblíbenějším druhem bílé magie lásky je ovšem bez pochyby přitáhnutí nové lásky, kouzla na svůdnost a seznámení se. Zde se potkáváme s různými zvyklostmi a kouzly, jež měly za cíl zvýšit “kouzlo osobnosti”, čehož se mnohdy dosahovalo spojením magie a kosmetiky –  například použití parfémů má v tomto ohledu bohatou historii. Množství dochovaných zápovědí čarodějnictví klade do jedné kategorie čarodějnictví a pomůcky ke svádění, které mohlo být vnímáno jako zneužívání určitých psychických sil, které jsou dány člověku. Nebo takové nařčení z čarodějnictví bylo vhodným východiskem z ostudy pro ty, kteří pod vlivem milostné vášně spáchali něco, k čemu by se pak raději nehlásili. Moderním ekvivalentem těchto kouzel jsou různé vody, spreje a kameny na štěstí nebo zvýšení sebevědomí, o jejichž subjektivní účinnosti není pochyb. (Prodáváme je také.) Cílem těchto kouzel může být cokoliv od jednorázového erotického dobrodružství až po nalezení vztahu, který ústí do manželství – všechno závisí na druhu záměru a situace.

Do bílé magie také řadíme rozbíjení a sejímání veškerých kleteb, které se v této oblasti mohou vyskytnout, ať už jde o soustavnou smůlu v lásce nebo prokletí, které dopadlo přímo na naše manželství, například ze strany nepřejících lidí.

Speciální kategorii pak tvoří kouzla, která nás mají zbavit dotěrného nápadníka – často postiženého milostnou posedlostí – nebo odsunout z našeho života bývalého partnera, který nám nějakým způsobem škodí. To se již řadí do magické obrany a ochrany.

Bílá kouzla jsou také užitečná tehdy, když potřebujeme zajistit hladký rozchod či rozvod nebo se zotavit po nepříjemném rozchodu.

Obecným pravidlem bílé magie na lásku je nerozbíjet cizí vztahy, neusilovat o osoby zadané, zejména žijící v manželství s dětmi. Řada moderních čarodějů zde vytyčuje svou hranici toho, na koho jsou ochotni působit, byť takové zásady osobní morálky jsou často jen otázkou toho, nakolik si čaroděj sám považuje instituce manželství a rodiny nebo se odvíjí od jeho náboženského založení. Řada bílých čarodějů by také měla zábrany pouštět se kouzly do člověka, který nás již opustil nebo jasně najevo, že nemá zájem. Stoupenci bílé magie také často nepodporují svými kouzly nevěru a tajné vztahy.

Tam, kde si myje ruce magie bílá, nastupuje se svojí nabídkou ta černá. Letmý pohled do historie nás nenechá na pochybách o tom, že většina populace nikdy nebyla schopná ani ochotná své touhy a potřeby vměstnat do hranic zákona a morálky.

Černá magie lásky

Černá magie lásky, jak jste asi odtušili, se týká všech případů ostatních… a že jich nalézáme požehnaně. Jejím hlavním rysem je, že nedbá na morálku ani na svobodnou vůli druhého člověka a někdy se nebojí jít doslova přes mrtvoly. Takové jednání přirozeně budí odpor nejrůznějších ochranných duchů a kouzel, které lidé mají, nehledě na odsouzení okolí a skandál, který snadno může vzniknout. Je tedy podstatně nebezpečnější jako pro svůj terč, tak pro sesilatele. Většinou také využívá sil, s nimiž není radno si zahrávat. Často ji tedy provádějí profesionální čarodějnice na žádost svých klientů, neboť málokdo se do takového podniku sám pustí.

Jako veškerá černá magie, i temná magie lásky používá nejrůznější substance, přírodniny a volty, které bychom označili na nechutné nebo které v nás mohou vzbuzovat nepříjemné pocity. Pro jejich obstarání se člověk často musel dopustit špatného činu, například zabít a rozemlít kolibříka nebo obětovat holubici. Právě holubičí krev nebo části líbezných ptáčků se často k rituálům magie lásky používaly – a mohla to být i magie bílá. Ponechme tedy na čtenáři, nakolik se s takovým dělením ztotožňuje. Rozdělení černé a bílé magie v praxi je totiž nesmírně obtížné, pokud to vůbec jde.

Člověk, blouznící po předmětu své lásky, se skoro vždy domnívá, že koná magii bílou, ale jeho otřesený terč nechtěné lásky to vidí poněkud jinak. Většina takto posednutých lidí své oběti sleduje nebo nechává sledovat, není ani vzácností, že se jim vloupají do bytu, popřípadě je zahrnují nechtěnými dary. Zákonitě skončí takový člověk u čarodějnice, jakmile vyčerpá všechny své nápady, jak lásku ženy získat. Nutno říci, že si tak počínají často muži, zdaleka ne jen ženy postižené láskou bývají klienty čarodějnice. Ženy sice většinu klientely věštkyň a čarodějnic tvoří, odhadem 70 %, ale muži mají obvykle k dispozici více zdrojů a jsou také ochotni svoje záměry hnát daleko dále, protože jsou od přírody agresivnější.

Šedá zóna magie lásky

Stejně jako v zákonech a etice, existuje i v magii velká šedá zóna, ve které každý čaroděj manévruje jinak. Liší se i názor muže-čaroděje a ženy-čarodějky.

Jak jsem se mnohokrát přesvědčila, pohled muže a ženy na stejnou situaci může být skutečně jiný. Například jeden populární druh kouzel se zabývá tím, jak zapříčinit, ”aby se muž nechodil toulat.” Je to přesně vzato magie donucujícího typu, nicméně využívá proti člověku sílu jeho vlastního slibu, přísahy věrnosti učiněné před bohem. Apelováním na tyto sliby můžeme druhého člověka nutit, aby se napravil, a dodržel, co slíbil – ať už jsou to dlužné peníze, nebo slib, že se zdrží drog nebo třeba dodrží podmínky podmínečného propuštění. Ačkoliv se takové metody mnoha čarodějům protiví, řada dalších je považuje za bílou magii, stejně jako třeba právo matky na to, rozbít vztah svého syna, který si začal s narkomankou. Rozbíjet vztahy se obecně má za nespolečenské, ale situace, kdy si váš blízký najde velmi pochybného partnera, který jej strhává na scestí, je přeci jen poněkud jiná a mnohému čaroději dodá odvahy.

Na druhé straně nutno dodat, že názory mužů-čarodějů na kouzla typu “aby muž doma zůstal”, se skutečně liší od těch, která uslyšíte od čarodějnic. Mužský bude mít daleko větší tendenci se záletníkem sympatizovat, zejména usoudí-li, že jeho žena, která za ním na radu přišla, je ošklivá nebo nesnesitelná. Jeden čaroděj mi k tomu doslova řekl, že “…už má dost těchto frigidních náboženských typů, které jdou do postele třikrát za rok, nikdy nic nového nevyzkoušejí ale mají pocit, že mají právo ovládat své muže.” Konec citace.

V praxi jsem se samozřejmě setkala s vedlejším účinkem takového kouzla, kterým byla impotence spoutaného manžela. Stejně marná byla snaha ženy o patnáct let mladšího muže, který byl navíc velice bohatý, aby neodešel s mladší milenkou. Obecně dá se říci, že co neudrží pohromadě příroda nebo společnost, nesváže dohromady ani magie.

Většina čarodějů se snaží svým klientům tento druh kouzel rozmluvit, ale pokud trvají na svém, přikročí k rituálům, které bývají většinou daleko dražší a náročnější, než kouzla bílé magie, protože překonávají velký odpor. Regionální postoje v této věci se nicméně dost dramaticky liší a my se často v praxi setkáváme s tím, že co si česká žena na svého muže nedovolí, s tím si hlavu nedělá žena jiného etnika.

Abych uvedla konkrétní příklad, dlouho jsem se znala s jednou ruskou čarodějnicí, která ačkoliv s matkou emigrovala do Čech v porevoluční době a tady vyrostla, často mne překvapovala svým naprosto odlišným smyslem pro morálku nebo i postojem k různým věcem, které jí přišly samozřejmé.  Například se podivila, jaktože u sebe nemám nůž, když jdeme na diskotéku. Že prý u nich holka sama nejde na diskotéku sama bez nože. Díky této ženě jsem poznala, jaké druhy kouzel a kleteb zná ruská magie. Mnohé postupy mi byly povědomé a připomínaly čarování ve starém Řecku, v Africe nebo na Haiti, kde se obětují černé slepice nebo se koná magická práce na rozcestí. Co však bylo naprosto jiné, byla morálka, se kterou ruská magie k otázkám lásky přistupovala. Abych citovala naprosto přesně větu, která mne šokovala, tak to byla otázka mé přítelkyně, kterou mi položila, když jsem se jí jednoho dne odvážila zeptat, zda by pro mne neměla nějaké to kouzlo lásky, na zadaného muže, který se mnou flirtoval. Opáčila, že prý “jak moc to chci.”

Dělala jsem, že nevím, kam tím míří, takže mi na to odvětila: “No, já se ptám, jestli chceš recept ať chcípne žena a chcípnou děti, nebo něco slabšího.”

Odpověděla jsem, že raději slabšího, a v duchu si pomyslela, že ruské ženy se s tím vážně nemažou.

Později jsem se setkala s ruským čarodějem, který nabízel své služby profesionálně. Obvyklým receptem, který je u něj žádán, je kouzlo na ochranu svatby, neboť se počítá s tím, že jiná žena nevěstě manželství proklela hned od začátku na neplodnost a rozkol. Kletba na potrat je údajně oblíbená, stejně jako kletba na to, aby nenáviděná sokyně ztloustla. S oběma kouzly jsem se setkala jenom v Rusku. Překvapily mne v tom smyslu, že na západě, tedy na evropském a americkém kontinentu jsem se nesetkala s někým, kdo by byl ochoten podílet se na magické vraždě dítěte. Myslím, že to souvisí s mentalitou ruské ženy, pro kterou neexistuje ani dnes větší čest, než být krásná, dobře se vdát a mít děti.

Lokální magická etika je skutečně jiná, a já to zmiňuji hlavně proto, že v dnešním propojeném světě není teoreticky žádný problém objednat si po internetu kouzlo, které jsem právě jmenovala. Také existuje čilý pohyb turistů do mnoha zemí, kde je magie daleko živější, než u nás, a západním turistům je často aktivně nabízena. Není žádný problém doptat se na místního šamana v Indii nebo v Maroku, z pohodlí domova objednáte kouzlo od podnikavce přes internet. Ženy, které si namluví exotického milence, se pak často dosti diví, jaké zvyky se v jeho kultuře v tomto směru nosí. Dbejte obezřetnosti při kontaktu s cizími kulturami a hlavně si nemyslete, že pokud něco neexistuje u nás a nikdy jste o tom neslyšeli, že to někde jinde nemohou mít jinak…

Kouzla magie lásky

Otázky milostných vztahů jsou tím hlavním, proč nás lidé vyhledávají na konzultace. Mohl by vás zajímat také seminář Magie lásky, a nabídka rituálů na lásku, které dělá náš čarodějnický sabat. Umíme přivolat novou lásku nebo spravit stávající vztah.
Vydejte se na cestu kouzel

Nechejte si posílat zdarma e-mailem výběr toho nejzajímavějšího, co jsem napsala o věštění, o magii a tajemných silách. Čtení posílám 1-2x do měsíce.

Těším se na Vás.

- Anima Noira

2 komentáře
 1. Jitřenka Ebnerová

  PĚKNĚ NAPSÁNO. Ano, vím, že existují nejrůznější metody i ty temné, ale mně se příčí protože si myslím a také vím z vyprávění, že se nikomu hodně nevyplácejí. Proto se přikláním spíše k povolání lásky do života…

  Odpovědět
  • Noira

   Vaše vyprávění by mne zajímala! Ano, lidová moudrost nám říká, jak takové věci dopadají.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *