Andělé a archandělé

Archandělé jsou nejmocnější andělské bytosti. Mágové je po staletí volají při svých rituálech, a také běžní lidé se k nim často modlí. Existuje mnoho andělských bytostí, s nimiž se můžete setkat. Andělé s námi komunikují skrze jasnozřivé myšlenky, pocity a znamení.
Andělé jsou božské bytosti, které mají na zřeteli duchovní vývoj člověka. Provázejí nás v těžkých okamžicích jako rádci a průvodci a mohou se také stát našimi duchovními učiteli. Nejmocnější z andělů se označují jako archandělé.

Archandělé patří k nejčastěji vzývaným bytostem při rituálech magie. Mezi nejznámější archanděle patří archanděl Michael, kníže nebeských vojsk, posel Boží Gabriel, dále archanděl uzdravení Rafael, známe také anděla smrti Azraela, anděla krásy Jofiela a další bytosti.

Na této stránce najdete všechny články, které jsme vydaly na téma andělů a andělské magie a léčení a pozvánku na tematický seminář, který dvakrát ročně pořádáme. Inspirujte se také k vlastní komunikaci s anděly a navažte spojení se svými anděly.

Praktický seminář na téma

Andělská magie

Seminář se věnuje do hloubky komunikaci a anděly a andělské magii a léčení. Naučím vás, jak začít vnímat svého Anděla Strážného a seznámíte se s nejmocnějšími andělskými bytostmi – archanděly čtyřech živlů, jakož i s tradičními technikami andělské magie, jako je kreslení pečetí nebo povolávání do magického kruhu. Andělská magie je bezpečná, tradiční forma magie, kterou znovu objevují další a další generace čarodějů.

Seminář se pořádá dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim.

AKTUÁLNÍ TERMÍNY:

Seminář aktuálně není vypsán.

Všechny články na téma

Andělé ∼ Archandělé ∼ Andělská čísla ∼ Komunikace s anděly

Andělská znamení a proč je vidíme

Andělská znamení a proč je vidíme

Nacházíte všude peříčka nebo se vám opakují sekvence určitých čísel? Zdá se vám, že vidíte znamení v přírodě a v oblacích? Možná se s vámi snaží spojit vaši strážní andělé. Přečtěte si v novém článku, vidíte andělská znamení a co se vám vaši průvodci snaží říci.

Archanděl Metatron

Archanděl Metatron

Je známý jako Kníže andělů a mnozí se shodují na tom, že je vůbec nejmocnějším z andělských bytostí vůbec. Metatron je také znám jako nebeský sekretář, archivář knihovny tajných vědění a zapisovatel Božího slova. Metatron stojí na vrcholu nebeských hierarchií, v nichž nahradil po pádu Lucifera. Jeho jméno údajně znamená “ten který je veliký a měří světlo”.

Archanděl Sandalfon

Archanděl Sandalfon

Archanděl Sandalfon je vládcem a ochráncem Země a patronem hudby, je také znám jako Anděl Milosrdenství a Anděl Modlitby. Jeho jméno se často vykládá jako “spolubratr.” Je jedním z archandělů, kteří byli totiž původně lidmi.

Archanděl Jofiel

Archanděl Jofiel

Jméno archanděla Jofiela znamená doslova “krása Boží”. Jeho samotná přítomnost naplňuje člověka vědomím údivu a krásy. Jofiel má moc vnést do každé situace krásu a učinit ji jemnější a příjemnější. Jofiel je patronem umělců a intelektuálů, jelikož jejich práce nás přibližuje ke kráse a obrací k ní naše myšlenky. Je také považován za patrona lidí, kteří hledají více radosti a smíchu, kteří se potřebují 💡 “rozsvítit.”

Archanděl Azrael

Archanděl Azrael

Archanděl Azrael patří mezi méně známé anděly. Anděl útěchy zůstává často nepochopenou a zbytečně obávanou bytostí. Je známý jako anděl smrti, patron truchlících a průvodce duší.

Archanděl Rafael

Archanděl Rafael

Jedním z vůbec nejznámějších andělů je Archanděl Rafael, jehož jméno znamená “Boží lékař” nebo “Bůh léčí.” Je zobrazován jako anděl nesoucí flakon nebo dózu s léčivou mastí nebo s poutnickou holí, která je symbolem moudrosti a proroků. Někdy třímá kaduceus – hůl opletenou dvěma hady, která je symbolem léčení.

Archanděl Michael

Archanděl Michael

Tento mocný andělský duch je zpodobňován v plné zbroji s mečem. Jeho samotné jméno doslova znamená “Ten, který je jako Bůh”. Naši předkové jej často povolávali na svou ochranu, na obranu proti nepřátelům a proti démonům. Svým ohnivým mečem odsekává vazby k energetickým upírům a k minulosti. Posiluje vůli a učí nás, jak používat vlastní moc a vůli v souladu s prozřetelností.

Andělská znamení a proč je vidíme

Nacházíte všude peříčka nebo se vám opakují sekvence určitých čísel? Zdá se vám, že vidíte znamení v přírodě a v oblacích? Možná se s vámi snaží spojit vaši strážní andělé. Přečtěte si v novém článku, vidíte andělská znamení a co se vám vaši průvodci snaží říci.

Archanděl Metatron

Je známý jako Kníže andělů a mnozí se shodují na tom, že je vůbec nejmocnějším z andělských bytostí vůbec. Metatron je také znám jako nebeský sekretář, archivář knihovny tajných vědění a zapisovatel Božího slova. Metatron stojí na vrcholu nebeských hierarchií, v nichž nahradil po pádu Lucifera. Jeho jméno údajně znamená “ten který je veliký a měří světlo”.

Archanděl Sandalfon

Archanděl Sandalfon je vládcem a ochráncem Země a patronem hudby, je také znám jako Anděl Milosrdenství a Anděl Modlitby. Jeho jméno se často vykládá jako “spolubratr.” Je jedním z archandělů, kteří byli totiž původně lidmi.

Archanděl Jofiel

Jméno archanděla Jofiela znamená doslova “krása Boží”. Jeho samotná přítomnost naplňuje člověka vědomím údivu a krásy. Jofiel má moc vnést do každé situace krásu a učinit ji jemnější a příjemnější. Jofiel je patronem umělců a intelektuálů, jelikož jejich práce nás přibližuje ke kráse a obrací k ní naše myšlenky. Je také považován za patrona lidí, kteří hledají více radosti a smíchu, kteří se potřebují 💡 “rozsvítit.”

Archanděl Azrael

Archanděl Azrael patří mezi méně známé anděly. Anděl útěchy zůstává často nepochopenou a zbytečně obávanou bytostí. Je známý jako anděl smrti, patron truchlících a průvodce duší.

Archanděl Rafael

Jedním z vůbec nejznámějších andělů je Archanděl Rafael, jehož jméno znamená “Boží lékař” nebo “Bůh léčí.” Je zobrazován jako anděl nesoucí flakon nebo dózu s léčivou mastí nebo s poutnickou holí, která je symbolem moudrosti a proroků. Někdy třímá kaduceus – hůl opletenou dvěma hady, která je symbolem léčení.

Archanděl Michael

Tento mocný andělský duch je zpodobňován v plné zbroji s mečem. Jeho samotné jméno doslova znamená “Ten, který je jako Bůh”. Naši předkové jej často povolávali na svou ochranu, na obranu proti nepřátelům a proti démonům. Svým ohnivým mečem odsekává vazby k energetickým upírům a k minulosti. Posiluje vůli a učí nás, jak používat vlastní moc a vůli v souladu s prozřetelností.

Andělská čísla: Významy čísel

Andělská čísla nás provázejí formou znamení okolo nás. Jaké významy nesou?